Objęcie przez IAB Polska partnerstwa strategicznego nad kierunkiem Digital Marketing, współpraca w obszarze certyfikacji DIMAQ oraz realizacja wspólnych projektów i przedsięwzięć o różnym charakterze (w tym warsztatów i szkoleń) w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników IAB Polska oraz studentów, absolwentów i pracowników WSIiZ – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz IAB Polska.

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 8 marca br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony IAB Polska – Prezes Zarządu, Włodzimierz Schmidt oraz Członek Zarządu, Robert Wielgo. 

Zawarta umowa o współpracy dotyczy: 

  • objęcia przez IAB Polska partnerstwa strategicznego nad kierunkiem Digital Marketing (studia 3semestralne II stopnia) co oznacza m.in. udział specjalistów IAB Polska w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia oraz programów studiów dla kierunku, organizację praktyk/staży dla studentów i absolwentów WSIiZ czy prowadzenie wybranych zajęć oraz dodatkowych szkoleń dla studentów WSIiZ,
  • udzielenia przez IAB Polska Akredytacji dla kierunku Digital Marketing co oznacza, że ukończenie kierunku studiów II stopnia Digital Marketing oraz zdanie egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie umożliwi studentom oraz absolwentom uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych DIMAQ,
  • ogólnych zasad i obszarów współpracy m.in. wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych projektów czy organizacji wspólnych przedsięwzięć o różnym charakterze (w tym warsztatów i szkoleń) w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników IAB Polska oraz studentów, absolwentów i pracowników WSIiZ,
  • realizacji przez wykwalifikowaną kadrę WSIiZ zleconych przez IAB Polska prac z obszarów dotyczących m.in.: transferu innowacji, multimediów, informatyki czy zarządzania finansami.

Certyfikat DIMAQ jest uznanym i rozpoznawalnym w branży marketingu i nowych mediów dokumentem. Dzięki współpracy WSIiZ i IAB Polska absolwenci kierunku Digital Marketing będą mogli przystąpić do egzaminu DIMAQ w ramach studiów. Zajęcia realizowane w ramach kierunku są akredytowane przez IAB Polska, co dodatkowo gwarantuje ich wysoki poziom merytoryczny. Egzaminy DIMAQ odbywać się będą na terenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ od listopada 2022 roku jest Zewnętrznym Centrum Egzaminacyjnym IAB Polska, jest to pierwsza inicjatywa w kraju.

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około 230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i reklamodawcy. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie. Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną. Współpraca pozwoli poszerzyć możliwości edukacyjne oferowane studentom wybierającym studia na WSIiZ.