Uczelnia zaprasza na studia studentów zmuszonych do przerwania nauki na ukraińskich uczelniach, zarówno osoby z obywatelstwem ukraińskim, jak i studiujących w tym kraju obcokrajowców.

Uczelnia zapewnia:

– Uznawanie dotychczasowych okresów kształcenia: każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a sam proces będzie elastyczny i jak najbardziej uproszczony.
– Zakwaterowanie i pomoc w organizacji życia codziennego oraz formalności związanych z pobytem.
– Pomoc  w znalezieniu stażu oraz pracy i kontakt z pracodawcami: najwięcej ofert dostępnych od zaraz czeka w obszarze IT w dziedzinie logistyki oraz grafiki.
– Kursy języka polskiego.
– Pomoc materialną, stypendia socjalne oraz zniżkę w czesnym.

Każdy obywatel Ukrainy, który chce kontynuować swoje dotychczasowe studia we WSIiZ lub rozpocząć je w semestrze letnim  2022, ma możliwość  studiów bezpłatnych w trakcie tego semestru, koszt nauki pokryje WSIiZ.

Ważne! Studia bezpłatne dotyczą tych obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i przeszli pomyślnie proces rekrutacji.

Uczelnia na bieżąco śledzi wszystkie możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich, fundacji oraz organizacji pozarządowych, które byłyby skierowane dla studentów z Ukrainy, zmuszonych po 24 lutego do opuszczenia swojego kraju i przerwania studiów. W miarę możliwości oferta dotycząca bezpłatnych studiów we WSIiZ będzie poszerzana.

WSIiZ oferuje możliwość kontynuacji edukacji w następujących obszarach:

– informatyka PL/ENG
– grafika komputerowa PL
– pielęgniarstwo ENG
– kosmetologia PL
– fizjoterapia PL
– zarządzanie PL/ENG
– psychologia w zarządzaniu PL
– programowanie PL
– filologia angielska PL
– komunikacja cyfrowa PL
– logistyka PL

Dodatkowo WSIiZ oferuje możliwość zatrudnienia ukraińskich naukowców i nauczycieli akademickich z obszaru informatyki i matematyki, a także programistów i grafików komputerowych. 

Wszelkie szczegółowe informację oraz pomoc w skompletowaniu dokumentów można uzyskać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji Studentów ze Wschodu w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania

ul. Sucharskiego 2, 35 – 225 Rzeszów, Polska

telefon: 17 8661174/ 1231, 691 992 116

e-mail: ua@uitm.edu.eu