Tegoroczna edycja rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni. Najwyższe noty, czyli A – bardzo dobry oraz B – dobry, uzyskaliśmy aż w 15 podkategoriach.

W aktualnej edycji rankingu U-Multirank uczestniczyło 1785 uczelni z całego świata. Polskę reprezentowało łącznie 37 uczelni (32 publiczne, 5 niepublicznych). Na Podkarpaciu WSIiZ jest jedyną uczelnią, która poddała się ewaluacji.  

W klasyfikacji szczególnie doceniono badania, transfer wiedzy oraz umiędzynarodowienie uczelni. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania najwyższe noty otrzymała w podkategoriach:

  • programy prowadzone w języku obcym na I stopniu
  • międzynarodowa kadra akademicka (procent ogólnej liczby kadry akademickiej)
  • publikacje w trybie wolnego dostępu
  • tytuł doktora habilitowanego
  • przychody pochodzące ze źródeł prywatnych (w przeliczeniu na etatową kadrę akademicką)
  • firmy spin off
  • przychód z ustawicznego rozwoju zawodowego (procent od przychodu ogółem)
  • wytwory sztuki

Uczelnie z najwyższą liczbą ocen A (najwyższych) to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (9), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (8) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (8).

Biorąc pod uwagę średnią ocen wszystkich podkategorii w 2020 roku wśród polskich uczelni, zajmujemy 4 miejsce na 37. Wyprzedają nas tylko: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, SGH Warszawa (jednak uczelnie te mają znacznie mniej ocenionych podkategorii).

Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański. Ranking odnotowuje również wyniki takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

 

U-Multirank to ogólnoświatowy ranking uczelni, który został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2013 roku i służy do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów. Ranking został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente i Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten europejski ranking różni się od innych rankingów globalnych, np. szanghajskiego, kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny. U-Multirank nie odnosi się tylko do badań naukowych, ale też uwzględnia: jakość kształcenia, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie oraz transfer wiedzy.

Odwiedź stronę rankingu: www.umultirank.org