Pracownicy WSIiZ wzięli udział w corocznym spotkaniu integracyjnym czyli WSIiZ Team Festival. Jego ważną częścią było uhonorowanie najbardziej aktywnych pracowników.

Podczas tegorocznego spotkania Władze Uczelni przyznały indywidualne wyróżnienia pracownikom – Nagrody Prezydenta i Rektora. Nagrody trafiły do osób, które niedawno uzyskały nowy tytuł lub stopień naukowy, wykazują dużą aktywność publikacyjną oraz angażują się w pracę na rzecz Uczelni. 

Nagrody Prezydenta i Rektora 2023 za osiągnięcia naukowe otrzymali: dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ, dr Arkadiusz Gaweł, dr Bartosz Skóra, dr Beata Antosiewicz-Klimczak i dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben, prof. WSIiZ (nagroda zespołowa), dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben, prof. WSIiZ, dr Konrad Szocik, dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ, dr Marlena Krawczyk-Suszek, dr Paula Wieczorek, prof. dr hab. Roman Lesyk, dr inż. Teresa Mroczek, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ, dr Weronika Cyganik, dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ, Martyna Zagórska-Dziok i Aleksandra Ziemlewska (nagroda zespołowa).

Nagrody Prezydenta i Rektora 2023 otrzymali również pracownicy administracyjni: Artur Chmaj, Beata Szajna-Kapusta i Angelika Gumieniak (nagroda zespołowa), Dymytro Shcherbak, Karolina Gnasiuk, Magdalena Kurpyta i Danuta Krupa (nagroda zespołowa), Katarzyna Gajewska, Katarzyna Nowogrodzka, Mariola Marcinek, Przemysław Bytnar (nagroda zespołowa), dr Kateryna Lysenko-Ryba i dr Grzegorz Wróbel (nagroda zespołowa), Lucjan Hajder, Magdalena Gonet, Magdalena Louis, Marta Sławińska, Mateusz Liput i Iwona Pięknik (nagroda zespołowa), Natalia Puschhaus.

Spotkanie integracyjne w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej poprowadził dr Łukasz Błąd. Podczas części oficjalnej rozstrzygnięto m.in. konkurs plastyczny pt. „JAK ONI PRACUJĄ WE WSIiZ”, który był adresowany do dzieci i młodszego rodzeństwa pracowników WSIiZ i ALO. Zadaniem konkursowym było zaprezentowanie wyobrażenia o pracy we WSIiZ bliskiej dziecku osoby – mamy, taty, starszego brata lub starszej siostry.

Nowozatrudnieni pracownicy mogli wziąć udział również w „WSIiZOLIADZIE”, którą poprowadził dr Roman Wisz. Po części oficjalnej na scenie auli Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ wystąpił Jerzy Kryszak z autorskim programem pt. „Nienażarty”. WSIiZ Team Festival zakończył się wspólną zabawą w Tabernie pod Sosnami.