W międzynarodowym rankingu UI GreenMetric Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się na drugim miejscu wśród polskich uczelni – rok temu była na miejscu trzecim. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju, a zestawienie obejmuje 1050 uczelni z całego świata.

W tegorocznej edycji rankingu UI GreenMetric uczestniczyły uczelnie z 85 krajów z całego świata, w tym 11 z Polski. Na szczycie rankingu znalazły się uniwersytety z Holandii oraz z Anglii. Spośród polskich uczelni najwyżej, bo na 137. miejscu w rankingu, znalazła się Politechnika Gdańska. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa znajduje się na miejscu drugim, co dało jej 291. pozycję w rankingu światowym.

ZOBACZ RAPORT WSIIZ UI GREEN MATRIC

Warto podkreślić, że w roku 2021 WSIZ plasował się na 3. miejscu w Polsce i 411. miejscu na świecie, co pokazuje, jak dużo pracy włożyliśmy i ciągle wkładamy w zazielenianie Uczelni. Przyczyniło się do tego szereg projektów edukacyjnych, badawczych, organizacyjnych oraz infrastrukturalnych. Na wynik wpływ miało również stworzenie na portalu Uczelni podstrony „Zielony WSIZ” oraz opublikowanie pierwszego Raportu dot. Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ, w którym uczelnia zaprezentowała swoje działania odnośnie wszystkich wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju – zwraca uwagę Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Dr Małgorzata Gosek, Prorektorka WSIiZ ds. Nauczania, analizuje atuty Uczelni oraz obszary wymagające dalszej pracy: Patrząc na poszczególne kategorie zielonej uczelni, WSIZ osiąga najlepsze rezultaty w obszarze zarządzania odpadami – spełniamy kryteria w blisko 90%. Bardzo dobrze oceniono nasze wysiłki w obszarze edukacji – w tym wypadku spełniamy kryteria w 75%. Dobrze radzimy sobie również w kategoriach energia i zmiana klimatu oraz transport – w obu przypadkach spełniamy kryteria nieznacznie powyżej 70%. Najwięcej do zrobienia mamy w obszarze zarządzania zasobami wodnymi – w tym obszarze spełniamy kryteria w 30%. Wynik ten traktujemy jako wyzwanie na kolejne lata.

Co to jest UI GreenMetric?

Ranking UI GreenMetric od 2010 roku ocenia aktywność uczelni związaną ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu. Metodologia rankingu czerpie z najlepszych wzorców, między innymi: Times Higher Education, Webometric, HEEACT, QS Ranking, The College Sustainability Report Card. 

Klasyfikacja uczelni biorących udział w rankingu opiera się na ich samoocenie w odniesieniu do 39 wskaźników podzielonych na 6 kategorii:
– otoczenie i infrastruktura (np. procent kampusu przeznaczony na tereny zielone, wielkość budżetu na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przystosowanie kampusu do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi),
– energia i zmiany klimatu (np. ślad węglowy, odnawialne źródła energii, urządzenia zmniejszające pobór energii, programy uczelni na rzecz zmiany klimatu),
– odpady (np. programy recyklingowe, sposób zarządzania odpadami organicznymi, nieorganicznymi i toksycznymi oraz zarządzanie ściekami),
– woda (np. programy ochrony wody, programy recyklingu wody, wykorzystanie urządzeń zmniejszających pobór wody),
– transport (np. procent terenów parkingowych w odniesieniu do powierzchni kampusu, usługi transportowe oferowane przez uczelnię, programy na rzecz zielonego transportu)
– edukacja (np. badania naukowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, wydarzenia promujące zrównoważony rozwój, liczba organizacji studenckich na rzecz zrównoważonego rozwoju). W przypadku każdego ze wskaźników samoocena musi zostać udokumentowana, np. w postaci zdjęć, filmów lub obliczeń dokonanych w oparciu o wskazane wzory.

 

Certyfikat UI Green Metric dla WSIiZ