Jako pierwsi do grona społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przyjęci zostali studenci I roku, którzy w roku akademickim 2018/2019 studiować będą na kierunkach – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia, Grafika i produkcja multimedialna, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie oraz Informatyka, Logistyka, Fizjoterapia i Kosmetologia.

Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek

Uroczysta ceremonia Immatrykulacji odbyła się w piątek 28 września w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego. Po przywitaniu nowych żaków przez Rektora WSIiZ dr Wergiliusza Gołąbka i Prorektora WSIiZ ds. Nauczania Andrzeja Rozmusa rozpoczęło się ślubowanie, część uroczystości, na którą szczególnie czekają studenci i do jakiej podchodzą bardzo emocjonalnie.

Uderzenie buławą i słowa Rektora – „Przyjmuję Państwa do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” zakończyły ślubowanie, moment, który z pewnością młodzi ludzie będą długo pamiętać.

Do studentów zwróciły się również Prorektor ds. Nauki WSIiZ prof. Agata Jurkowska-Gomułka i przewodnicząca Samorządu Studenckiego Kinga Bednarz, które zachęcały studentów do aktywności zarówno naukowej, jak i organizacyjnej. Ponadto możliwości jakie daje uczelnia związane m. in. z podjęciem aktywności zawodowej już w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu, omówiła Bernadetta Kulinowska, szefowa Biura Doradztwa Personalnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Studenci mieli również okazję poznać Władze Uczelni, Dziekanów, Prodziekanów poszczególnych kierunków oraz opiekunów grup, a po części oficjalnej w salach dydaktycznych odbyły się spotkania informacyjne. Dla tej grupy studentów rok akademicki już się zaczął!

Kolejne Immatrykulacje w WSIiZ:

5 październik godz. 16.00 Kierunki: Filologia, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia i Informatyka

12 październik godz. 15.00 Kierunki: Grafika i produkcja multimedialna, Zarządzanie, Logistyka, Psychologia w zarządzaniu.