Prace tegorocznych absolwentów kierunku Administracja zostały docenione w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017-2108”, organizowanym przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Ogłoszenie wyników nastąpiło we wrześniu 2018, podczas VII Zjazdu Stowarzyszenia połączonego z międzynarodową konferencją naukową pt. „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego”.

W kategorii prac licencjackich I miejsce zdobył Piotr Olko za pracę pt. „Zmiany w Kodeksie wyborczym przeprowadzone w 2018 roku” (promotor prof. Paweł Chmielnicki).

W kategorii prac magisterskich zostało nagrodzonych dwóch absolwentów naszej uczelni:

  • II miejsce zdobył Tomasz Sobolewski za pracę pt. „Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw” (promotor prof. Paweł Chmielnicki).
  • III miejsce zdobył Łukasz Antoniewicz za pracę pt. „Wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami UE” (promotor prof. Paweł Chmielnicki).