20 kwietnia 2023 roku odbyło się IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydarzenie przeprowadzone było pod hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT” w formie hybrydowej. Praca badawcza Pani Magdaleny Lasoty została doceniona przez Komitet naukowy konferencji i zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację w Sekcji Biologii Środowiskowej, której koordynatorem był dr hab.Wojciech Płaska.

Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego otwarcia obrad przez Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Pełnomocnika Rektora ds. studenckich kół naukowych, prof. dr hab. Marka Babicza. Następnie, Sławomir Wróbel, podleśniczy Poleskiego Parku Narodowego wygłosił wykład pt.: „Bioróżnorodność Polskiego Parku Narodowego”.

Podczas trwania konferencji, przedstawiono aż 270 prac naukowych w formie posteru oraz prezentacji w języku polskim i angielskim. Studenci zaprezentowali swoje wyniki w siedmiu sekcjach tematycznych –  Sekcji Agrobioinżynierii, Sekcji Medycyny Weterynaryjnej, Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Sekcji Inżynierii Produkcji, Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Sekcji Biologii Środowiskowej.

Z ramienia WSIZ w konferencji udział wzięły studentki studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia: Magdalena Lasota i Paulina Lechwar, aktywne członkinie Koła Naukowego „Cosmetic Plants, którego opiekunem” jest dr Katarzyna Gaweł-Bęben. Studentki zaprezentowały wyniki prowadzonych padać w postaci prezentacji ustnych w Sekcji Biologii Środowiskowej.

Pani Paulina Lechwar wygłosiła referat pt. „Ekstrakty z roślin nadmorskich jako potencjalne składniki kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych”. Prelegentka przedstawiła rośliny nadmorskie, jako cenne surowce kosmetyczne. Ze względu na swoje bytowanie w trudnych warunkach środowiskowych, ich zawartość związków aktywnych jest bardzo wysoka. Dzięki temu, mogą być wykorzystywane jako surowce do produkcji preparatów kosmetycznych chroniących skórę przed skutkami oddziaływania czynników środowiska. Celem badań, które zaprezentowała Pani Paulina Lechwar, była analiza kosmetycznego potencjału ekstraktów wodnych oraz wodno-etanolowych (70%, v/v) z liści i kwiatów kowniatka nadmorskiego (Crithmum maritimum L.) oraz lawendy morskiej (Limonium vulgare Mill.). Do porównywanych właściwości należały: określenie zdolności antyoksydacyjnej metodą neutralizacji syntetycznych wolnych rodników DPPH i ABTS, zawartości związków polifenolowych i flawonoidów oraz działania depigmentacyjnego poprzez ocenę aktywności tyrozynazy grzybowej oraz tyrozynazy pozyskanej z komórek linii czerniaka myszy B16F10.

Natomiast, Pani Magdalena Lasota wygłosiła referat pt. „Określenie potencjału kosmetycznego ekstraktów z różnych organów morfologicznych kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium L.)” Z powodu zanieczyszczenia środowiska i urbanizacji terenów zielonych zbiór roślinnych surowców kosmetycznych ze stanowisk naturalnych staje się rzadkością. Jednocześnie naturalne kosmetyki stale zyskują na popularności. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, prelegentka przedstawiła pomysł, aby maksymalnie wykorzystać zebrany surowiec, w tym części roślin, które stanowią produkt uboczny lub odpad (tzw. trend zero waste). Założenia zostały podparte badaniami nad kocanką włoską (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) i kocanką piaskową  (Helichrysum arenarium (L.) Moench) ​z których kwiatów pozyskuje się cenne kosmetycznie: hydrolat i olejek eteryczny o wielokierunkowym działaniu przeciwstarzeniowym – niedocenionym dotąd źródłem cennych składników kosmetycznych są natomiast liście i łodygi (ziele) tej rośliny. Celem wykonanych badań było porównanie ekstraktów wodnych i wodno-etanolowych (70%, v/v) z ziela kocanki włoskiej i kwiatów kocanki piaskowej z komercyjnymi produktami (hydrolat, olejek eteryczny) pod względem działania antyoksydacyjnego, wartości współczynnika SPF in vitro oraz zawartości związków bioaktywnych. Porównano zawartość związków polifenolowych ogółem metodą spektrofotometryczną oraz działanie antyoksydacyjne metodami neutralizacji rodników DPPH i ABTS.