Marlena Szczur i Akerke Mukhamadi (studentki III roku Zarządzania na ścieżkach anglojęzycznych), współpracujące z Katedrą Przedsiębiorczości WSIiZ, zwyciężyły w Final Pitch: Phase 1 – LEARN, w kategorii Zdrowie. Jako zespół „Star-E” studentki opracowały koncepcję platformy „Neurosparkle”, która ma na celu udzielanie pomocy osobom neuroróżnorodnym. Konkurs odbywał się w ramach programu SFF, którego celem jest łączenie nauki z biznesem i inicjowanie współpracy wykładowców akademickich z osobami planującymi swoje pierwsze kroki w biznesie.

Marlena Szczur i Akerke Mukhamadi rywalizowały z 20 zespołami w kategorii Zdrowie oraz 92 zespołami w Phase 1 – LEARN. Ich projekt spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami i został zakwalifikowany do programu Match&Start SFF. To ogromny sukces i wyróżnienie zarówno dla Studentek WSIiZ (członkiń Koła Naukowego Economic Research Club działającego przy Katedrze Przedsiębiorczości WSIiZ), jak i dr Łukasza Cywińskiego, który zadbał o przygotowanie merytoryczne Studentek do udziału w konkursie, oraz dr hab. Tomasza Skicy, prof. WSIiZ, koordynatora projektu SFF.DeepT+, opiekuna programów LEARN i Match&Start na naszej Uczelni.

 

Katedra Przedsiębiorczości i Katedra Sztucznej Inteligencji WSIiZ realizują projekt „DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+”, finansowany z środków EIT HEI Initiative, będącej organem UE i integralną częścią Horyzontu Europa, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem SFF.DeepT+ jest budowanie pomostu pomiędzy uczelniami, instytucjami biznesu i inkubatorami przedsiębiorczości a osobami, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu biznesu, aby przełożyć ją na własne projekty i firmy.

SFF