W dniu 22 kwietnia br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się finał I Uczelnianych Igrzysk z Zarządzania Projektami, których organizatorem był PMI PC Oddział Podkarpacie. Drużyna z Finansowego Koła Naukowego FLOW, która reprezentowała WSIiZ zajęła drugie miejsce. 

WSIiZ reprezentowała drużyna z Finansowego Koła Naukowego FLOW w składzie: Anna Hacia, Klaudia Bukowińska, Klaudia Wronka, Jakub Boratyn i Anna Gacek.

W czasie gry, której autorami byli wolontariusze PMI PC Oddział Podkarpacie, uczestnicy wykonywali fizyczny prototyp produktu oraz zarządzali projektem, tworząc również dokumenty projektowe (analizę interesariuszy, budżet i harmonogram). Najważniejszym zadaniem była rozmowa z Klientem, od którego uczestnicy mieli pozyskać wymagania skategoryzowane według techniki MoSCoW. Niezwykle istotne były podział ról w projekcie oraz zarządzanie czasem realizacji projektu.

Wyniki I Uczelnianych Igrzysk z Zarządzania Projektami: 

1 miejsce zajął zespół FOCUS z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
2 miejsce zajął zespół FLOW SKN z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
3 miejsce zajął zespół BLISK z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Zobacz galerię zdjęć: 

Fot. Monika Kotowicz