Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło krajową listę studentów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Na liście znalazło się kilkanaście osób z Podkarpacia, z czego pięć z naszej Uczelni.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia może być przyznane, studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe czy artystyczne, a także sportowe. Takie stypendia przyznawane są na konkretnych kierunkach.

W tym roku takie wyróżnienie otrzymało pięciu studentów WSIiZ tj. Dawid Daniel Burczyk, Dominik Ciurko, Jakub Stefan Jońca, Przemysław Niepokój-Hepnar oraz Karolina Palimąka.

„Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to dla mnie ogromne wyróżnienie, szczególnie kiedy tego rodzaju nagrodę otrzymuje się po raz trzeci z rzędu. Niezmiernie cieszy fakt, że nasze wysiłki i zaangażowanie w działalność naukową zostają w pewnym momencie docenione, i jeszcze bardziej motywuje do dalszej pracy. Zarówno ja, jak i moi koledzy – mamy powód do dumy, bo należymy do grona 700 najlepszych studentów w Polsce.”– podkreśla Karolina Palimąka, stypendystka Ministerstwa z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł i wypłacane jest jednorazowo przez szkołę wyższą na której studiuje stypendysta.

„To nagroda dla aktywnych, ambitnych studentów, zdeterminowanych by osiągnąć swój cel – choć z początku wydaje się niemożliwy, przy odpowiednim wsparciu Uczelni, w tym opieki merytorycznej, staje się rzeczywistością. Kadra zachęca i motywuje do działania szerzej, ponad podstawowy program studiów a to w połączeniu z sukcesami naszych mentorów ma niewątpliwy wpływ na nasze własne – studenckie sukcesy.” – dodaje Karolina Palimąka

Warto zaznaczyć, iż Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła drugie miejsce w ilości studentów, którzy otrzymali takie stypendia wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Uczelnie wyprzedził jedynie warszawski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Autor: Dominik Łazarz