15 grudnia 2022 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania odbyło się spotkanie z partnerami z Ukrainy. W trakcie spotkania została podsumowana rekrutacja ukraińskich kandydatów na studia na rok 2022/2023, jak również omówiono zmiany i propozycję oferty edukacyjnej na rok akademicki 2023/2024.

Rekrutację studentów z Ukrainy prowadzimy już ponad 20 lat. Jesteśmy liderami w regionie wśród uczelni, które z powodzeniem kształcą osoby z zagranicy. Według badań prowadzonych wśród studentów WSIiZ, prawie 90% ukraińskich studentów jest zadowolonych z wyboru naszej uczelni oraz z oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, którą posiada WSiIZ. W tych trudnych czasach studenci z Ukrainy stanowią mocną grupę młodych osób, która kształci się w naszej uczelni , między innymi po to, aby w najbliższym czasie jako bardzo dobrze wykształcona kadra odbudowywać swój piękny kraj – mówi Rektor WSIiZ, dr. hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Przez cały dzień partnerzy z Ukrainy uczestniczyli w warsztatach strategicznych, prowadzonych przez pracowników Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu. Razem z naszymi partnerami omówiliśmy perspektywy współpracy na następne lata oraz opracowaliśmy plany i projekty na najbliższy czas i zbliżającą się rekrutację – mówi Mykola Voronin, Z-ca Kierownika Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu.

Kulminacją spotkania merytorycznego dla gości z Ukrainy były warsztaty psychologiczne nt. „Radzenie sobie ze stresem”. Warsztaty poprowadziła mgr Maryna Kuzmyn – psycholożka z Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii WSIiZ.