W dniach 4-8 grudnia 2023 dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben, prof. WSIiZ, wykładowczyni Katedry Kosmetologii, odbyła staż szkoleniowy w firmie MatTek Life Sciences w Bratysławie. Tematem szkolenia była ocena działania fototoksycznego produktów kosmetycznych i ich składników aktywnych z wykorzystaniem modeli 3D ludzkiego naskórka, zgodnie z procedurą TG 498 – Reconstructed Human Epidermis Phototoxicity test, zatwierdzoną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Metoda ta, polegająca na traktowaniu modeli 3D ludzkiego naskórka badaną substancją lub kosmetykiem, a następnie ich ekspozycja na promieniowanie UVA, pozwala potwierdzić lub wykluczyć wystąpienie działań niepożądanych (tzw. reakcji fotoksyczności) związanych ze stosowaniem określonych preparatów kosmetycznych. Wykonanie oznaczenia zgodnie z opracowanym protokołem pozwala na wyeliminowanie wykorzystania zwierząt w procesie oceny bezpieczeństwa kosmetyków.

Metody wykorzystujące modele 3D ludzkiego naskórka są coraz szerzej stosowane w ocenie bezpieczeństwa nie tylko kosmetyków, ale również produktów farmaceutycznych ze względu na ich wysoką czułość i powtarzalność wyników, a także ze względów etycznych (redukcja wykorzystania zwierząt laboratoryjnych).

Prof. Katarzyna Gaweł-Bęben wcześniej odbyła również szkolenia z innych metod wykorzystujących modele 3D naskórka – oceny działania drażniącego (Skin Irritation Test OECD TG 439) oraz działania żrącego substancji chemicznych (Skin Corrosion Test OECD TG 431). Opiekunem stażu była Dr Silvia Letasiova, Dyrektorka Zarządzająca oddziału MatTek In Vitro Life Science w Bratysławie.

Firma MatTek jest Partnerem międzynarodowej konferencji naukowej Natural Cosmetics International Meeting (https://naturalcosmeticsim.org/) organizowanej od 2021 roku przez Katedrę Kosmetologii WSIiZ. Podczas dotychczasowych edycji konferencji można było wysłuchać wystąpień Dr Silvii Letasiovej or Marka Puskara z MatTek oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z wykorzystania modeli 3D naskórka w badaniach działania drażniącego kosmetyków.