Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ, Kierownik Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, wspólnie z dr Jens Lemanski przygotowali numer specjalny „Logic, Spatial Algorithms and Visual Reasoning” czasopisma „Logica Universalis”. Podczas webinaru odbędzie się prezentacja online numeru specjalnego.

Prezentacja numeru specjalnego „Logic, Spatial Algorithms and Visual Reasoning” odbędzie się 30 listopada o godz. 16:00. Seminarium internetowe „Logica Universalis” to seria seminariów światowych połączona z czasopismem „Logica Universalis”, serią książek „Studies in Universal Logic” i „Universal Logic Project”. Jest to otwarta platforma dla wszystkich uczonych zainteresowanych wieloma aspektami logiki.

W numerze specjalnym „Logic, Spatial Algorithms and Visual Reasoning” autorzy pokazują, że rozumowanie przestrzenne i schematyczne jest istotną częścią nie tylko umiejętności logicznych, ale także studiów nad logiką. W numerze analizują kilka nowych trendów w badaniu tego typu rozumowania. Wyjaśniają, że w logice przestrzennej istnieją dwa główne nurty:

  • logiczne badania rozmieszczenia różnych obiektów w przestrzeni (logika geometrii, logika kolorów itp.);
  • logiczne badania algorytmów przestrzennych stosowanych przez samą przyrodę (logika rojów, logika kolonii grzybów itp.)

Podczas webinuarium odbędzie się prezentacja jednego z artykułów numeru specjalnego – „Logics in Fungal Mycelium Networks” pod autorstwem prof. Andrew Adamatzky, prof. Phil Ayres, prof. Alexander E. Beasley, prof. Nic Roberts i prof. Han A. B. Wösten.

Z artykułu możemy dowiedzieć się, że żywe sieci grzybni są zdolne do wydajnej fuzji sensorycznej na bardzo dużych obszarach i rozproszonego podejmowania decyzji. Przetwarzanie informacji w sieciach grzybni odbywa się poprzez propagację sygnałów elektrycznych i chemicznych wraz ze zmianami morfologicznymi w strukturze grzybni. Te mechanizmy przetwarzania informacji przejawiają się w eksperymentalnych odkryciach laboratoryjnych, które pokazują, że sieci grzybni wykazują bogatą dynamikę zachowań przypominających neurony i szeroki zakres nieliniowych właściwości elektrycznych. Przykład pojedynczej prawdziwej kolonii Aspergillus niger pokazuje, że nieliniowa transformacja sygnałów elektrycznych i ciągów zewnątrzkomórkowych skoków napięcia może być wykorzystana do implementacji bramek i obwodów logicznych – mówi dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

Do udziału w wykładzie można dołączyć poprzez LINK.