Jakie są cechy zawodu położnej kształtujące jej pozycję zawodową? Jakie są formy wykonywania zawodu położnej? Na te i inne pytania dr Małgorzata Paszkowska udziela szczegółowych odpowiedzi w najnowszej książce pt. „Położna w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Książka przedstawia aktualny status oraz zasady wykonywania zawodu położnej w Polsce. Omówiono w niej kompetencje, prawa i obowiązki położnych, a także ich rolę w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to jedyna monografia na ten temat na rynku wydawniczym. Publikacja w zamierzeniu autorki ma stanowić czytelne i przejrzyste kompendium podstawowej wiedzy o zawodzie w aspekcie prawnym i organizacyjnym dla każdej osoby wykonującej lub zamierzającej wykonywać zawód położnej.

Posługując się przystępnym językiem, autorka wskazuje m.in.:

  • jakie są cechy zawodu położnej kształtujące jej pozycję zawodową,
  • jakie są formy wykonywania zawodu położnej,
  • jaki jest system kształcenia dyplomowego i podyplomowego położnych,
  • jakie są warunki formalne dostępu do zawodu położnej oraz ograniczenia w wykonywaniu tego zawodu,
  • jaki jest zakres wykonywania zawodu położnej,
  • jakie są prawne standardy wykonywania zawodu położnej,
  • jak funkcjonuje samorząd zawodowy położnych,
  • jakie są przesłanki odpowiedzialności zawodowej położnej i możliwe sankcje,
  • jakie są zadania położnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w zakresie innych świadczeń systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Książka autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej adresowana jest do: położnych oraz zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez położne, a także do studentów kierunku położnictwo oraz innych osób zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w Polsce.

Książkę można nabyć klikając TUTAJ.