BIP WSIiZ

Dr Małgorzata Paszkowska

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2004 roku.

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania (WSZ), a także aplikacji sądowej i adwokackiej. Wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo UE, socjologia medycyny, telemedycyna, a przede wszystkim zarządzanie i prawo ochrony zdrowia.

Od wielu lat doradca i wykładowca w zakresie prawa i zarządzania w ochronie zdrowia. Współorganizator kierunku zdrowie publiczne oraz uczelnianego centrum rehabilitacyjno-medycznego REH-MEDIQ. Członek komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. Opiekun merytoryczny i autorka programów studiów podyplomowych: Zarządzanie w ochronie zdrowia, MBA w ochronie zdrowia, Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa.

Współpracownik czasopism dla profesjonalistów medycznych: Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Rehabilitacja w Praktyce, Na Ratunek oraz ekspert serwisu i programu specjalistycznego LEX Prawo i Zdrowie wyd. Wolters Kluwer. Autorka ponad 250 publikacji (w tym 10 książek) naukowych i popularnonaukowych. Najnowsze opublikowane monografie: Zarządzanie działalnością leczniczą – problematyka prawna, Difin 2019,  Polski system ochrony zdrowia, Difin 2020, Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w polskim systemie ochrony zdrowia CeDeWu 2021, Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce, Difin 2022, Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce, Difin 2023.

 

https://orcid.org/0000-0003-3851-8852

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/967895#

 

https://ksiegarnia.difin.pl/zawod-fizjoterapeuty-i-rehabilitacja-lecznicza-w-polsce

https://ksiegarnia.difin.pl/index.php?route=product/search&search=paszkowska

Prowadzone przedmioty:

Podstawy prawa, Prawo w ochronie zdrowia, Prawo medyczne, Podstawy prawne wykonywania zawodu dietetyka.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Małgorzata Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, Sucharskiego 2
p. RA 108
tel.: 017/866 11 58

KONSULTACJE

Czwartki :  godz. 10:00 – 11:30 p. RA 108 (od marca  2023)  po wcześniejszym umówieniu mailem.

Uwaga: konsultacje w czwartek 9.03. i 16.03. odwołane.

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content