Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską prof. nadzw. dr hab. Sabinie Kauf z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki odbyła się we wtorek 7 lutego br. w Warszawie. Prezydent dziękował i gratulował profesorom, ich rodzinom oraz instytucjom, które umożliwiły im ścieżkę rozwoju.

Jak mówi nominowana, nominacja profesorska jest dla niej uwieńczeniem kariery naukowej, wielu lat intensywnej pracy i poszukiwań. Nominacja profesorska jest dla mnie ogromnym osiągnięciem, a zarazem wyrazem docenienia moich wysiłków naukowych. Uzyskana nominacja jest jednocześnie dużym wyzwaniem przed którym stoję, związanym nie tylko z dalszymi dociekaniami naukowymi, ale także w zakresie kształcenia młodych kadr i budowania oraz wspierania rozwoju ich potencjału naukowego – tłumaczy prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf. 

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf jest kierownikiem Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej. Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współpracuje od wielu lat. Ponadto od okresu studiów związana jest również z z Uniwersytetem Opolskim, gdzie ukończyła kierunek Ekonomika Obrotu Towarowego i Usług na dzisiejszym Wydziale Ekonomicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pracę na macierzystej Alma Mater rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów, najpierw jako asystent stażysta, a po obronie pracy magisterskiej, jako asystent w Katedrze Marketingu (obecnie Katedra Marketingu i Logistyki). W latach 1995-1997 w ramach programu DAAD przebywała na stypendium naukowym w Katedrze Marketingu Uniwersytetu w Poczdamie, gdzie pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ingo Balderjahna przygotowała rozprawę doktorską. Po powrocie z pobytu studialnego, ze względu na charakter prowadzonych zajęć dydaktycznych zatrudniona została w Zakładzie Badań Rynkowych. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2000 na Wydziale Ekonomicznym UO na podstawie rozprawy pt. Marketing i logistyka jako elementy rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest autorką i współautorką 13 monografii naukowych, w tym m.in. Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyk (2004), Strategiczno-planistyczne aspekty integracji marketingu i logistyki (2005), Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem (2009), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2013), Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych  (2014),  Optymalizacja decyzji logistycznych (2016), Miasto dla pieszych. Idea czy rzeczywistość (2016), Logistyczna obsługa klienta (2018), Logistyka w sektorze publicznym (2019). W dodatku jest autorką prawie dwustu artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

Pałac Prezydencki. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich. Źródło: archiwum prywatne prof. Sabiny Kauf