„Przyjaciel przy Pracy – problematyka i rozwój czasopisma w latach 1949-2019” – to tytuł pracy doktorskiej mgr inż. Marka Grzmila. Publiczna obrona pracy odbyła się 16 listopada 2020 roku o godzinie 13:00.

W swojej pracy doktorskiej Pan Marek Grzmil podjął problematykę rozwoju (w latach 1949-2018) branżowego czasopisma dotyczącego BHP – „Przyjaciel przy Pracy”. Doktorat ilustruje otoczenie społeczno-ustrojowe pisma w aspekcie poruszanej tematyki oraz treści artykułów, wskazuje także na przeobrażenia, rozwój oraz perspektywy funkcjonowania tego periodyku w XXI wieku. 

Promotorem pracy mgr inż. Marka Grzmila był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, a promotorem pomocniczym dr Anna Martens. Pracę doktorską recenzowali dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW [recenzja] oraz dr hab. Sławomir Bylina, prof. WSPol [recenzja]. Streszczenie rozprawy doktorskiej dostępne jest TUTAJ.

Obrona doktorska przeprowadzona została w pełnym trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.