W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy o przełożeniu terminu uroczystości Graduacji, która miała odbyć się 23 maja br. (sobota).

Nowy termin Graduacji dla absolwentów następujących kierunków studiów:
– Informatyka (I stopień stacjonarne, niestacjonarne),
– Logistyka (I stopień stacjonarne, niestacjonarne),
– Filologia (I stopień niestacjonarne),
– Fizjoterapia (I stopień stacjonarne, niestacjonarne),
– Fizjoterapia (II stopień niestacjonarne),
zostanie ustalony po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, o czym poinformujemy naszych absolwentów z odpowiednim wyprzedzeniem. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale bezwzględnym priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz członków Państwa Rodzin.

Nowy termin Graduacji zostanie ustalony po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, o czym poinformujemy naszych absolwentów z odpowiednim wyprzedzeniem. Przełożenie terminu Graduacji nie oznacza zawieszenia możliwości rejestracji udziału w tej wyjątkowej uroczystości. Dlatego już dzisiaj zachęcamy absolwentów do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Graduacja we WSIiZ to prawdziwe święto. Uroczysta oprawa, przemówienia, gratulacje, pamiątkowa sesja fotograficzna – to tylko niektóre elementy tej wyjątkowej uroczystości. Podczas oficjalnej części spotkania Władze Uczelni i Kolegiów wręczą absolwentom dyplomy i listy gratulacyjne. W czasie Graduacji wyróżnieni zostaną również najzdolniejsi absolwenci poszczególnych kierunków WSIiZ. Ponadto, dla wszystkich graduowanych organizatorzy przewidzieli  wiele innych, specjalnych niespodzianek. Do udziału w uroczystości, zapraszamy także Rodziny i Przyjaciół naszych absolwentów.

Pragniemy też serdecznie zaprosić tegorocznych absolwentów WSIiZ do członkostwa w Klubie Absolwenta WSIiZ. W celu uzyskania tego statusu, wystarczy zarejestrować się w serwisie www.absolwent.wsiz.pl. Członkostwo w Klubie Absolwenta WSIiZ jest bezpłatne i gwarantuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Przynależność do Klubu Absolwenta pozwoli nam na utrzymanie wzajemnego kontaktu i bieżące informowanie o ważnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Uczelnię.