Publikacja pt. „Leksykon logików polskich 1900-1939”, której autorami są dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP; dr Magdalena Hoły-Łuczaj; dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ; dr Konrad Szocik i prof. dr hab. Jan Woleński znalazła się w finale pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego 2022. Nagroda przyznawana jest raz w roku za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. 

W finale konkursu znalazły się następujące książki:

  • Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik, Jan Woleński, Leksykon logików polskich 1900–1939, Copernicus Center Press: Kraków 2022.

  • Marek Łagosz, Ontologia Boga, TW i WPN Universitas: Kraków 2022.

  • Bartosz Wójcik, Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla, Universitas: Kraków 2022.

„Leksykon logików polskich 1900-1939” to kompendium wiedzy na temat polskich uczonych aktywnych we wskazanym okresie w dziedzinie badań nad logiką. Publikacja przedstawia sylwetki i dokonania logików polskich, rozpoczynających swe kariery naukowe w okresie od przełomu XIX i XX wieku do 1945 roku. Uwzględnione zostały nie tylko osoby koncentrujące się na badaniach logicznych, głównie matematycy i filozofowie, ale i takie, dla których logika była pobocznym polem zainteresowań, na przykład językoznawcy, filologowie, socjologowie i psychologowie. Książka zawiera ponad 140 not i biogramów wybitnych uczonych m.in.: Kazimierza Twardowskiego, Mariana Smoluchowskiego, Władysława Tatarkiewicza, Alfreda Tarskiego. 

Logika stanowi jedną z najwspanialszych kart w historii całej nauki polskiej. Nie jest to wiedza powszechna, choć taka być powinna, „Leksykon logików 1900-1939”  ma służyć temu, aby przynajmniej w Polsce ta wiedza stała się bardziej znana – mówił w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Logika w Polsce w XX wieku” pomysłodawca Leksykonu i jeden z Autorów publikacji prof. dr hab. Jan Woleński, prof. WSIiZ.

Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, ojca współczesnej filozofii polskiej (twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), a przy tym zapalonego dydaktyka i popularyzatora nauki przyznawana jest raz w roku za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. Wysokość Nagrody ustala każdego roku Fundacja Academicon, organizator konkursu. W roku 2023 jest to 40 tys. zł. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

Zwycięska publikacja jest wyłaniana przez Kapitułę Nagrody, składającej się z uznanych w środowisku profesorów – filozofów akademickich. Wybór jest przeprowadzany w dwóch etapach. Najpierw wyłaniana jest trójka finalistów, a następnie zwycięzca.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody (statuetka i nagroda pieniężna) odbędzie się na uroczystej gali 16 listopada 2023 roku w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.