23 maja 2024 r. Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia nadała Panu Konradowi Szocikowi z Katedry Nauk Społecznych stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia.

Dr Konrad Szocik otrzymał stopień naukowy za monografię pt. „The Bioethics of Space Exploration. Human Enhancement and Gene Editing in Future Space Missions”, wydaną przez Oxford University Press w 2023 roku. Monografia była jednym z efektów pobytu Konrada Szocika w Yale Interdisciplinary Center for Bioethics, gdzie w roku akademickim 2021-2022 przebywał jako visiting fellow. Recenzentami dorobku habilitacyjnego byli: dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL, dr hab. Monika Michałowska, prof. UMED, dr hab. Piotr Duchliński prof. UIK, oraz ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub. 

Moje zainteresowania filozoficzne dotyczą aktualnych i przyszłych wyzwań dla ludzkości, związanych z globalnymi problemami, rozwojem technologii i zmianami klimatycznymi. W ramach tych zainteresowań zajmuję się takimi tematami, jak filozofia i etyka naszej przyszłej eksploracji kosmosu i przyszłości ludzkości w kosmosie, bioetyka ulepszania człowieka i etyka reprodukcyjna, etyka populacyjna (czyli nasz stosunek do przyszłych pokoleń), filozofia antynatalizmu, filozofia feministyczna, etyka zmian klimatycznych – tak o swoich zainteresowaniach i przyszłych planach naukowych mówi dr hab. Konrad Szocik.

Dr hab. Konrad Szocik jest Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych, jest opiekunem Koła Naukowego Filozofii Feministycznej.

Jest autorem „The Bioethics of Space Exploration” i „Feminist Bioethics in Space. Gender Inequality in Space Exploration” opublikowanych w Oxford University Press oraz ponad 170 publikacji naukowych. Jest także redaktorem serii wydawniczej Springer „New Approaches to the Scientific Study of Religion„.

Latem tego roku Oxford University Press opublikuje jego kolejną monografię pod tytułem „Feminist Bioethics in Space. Gender Inequality in Space Exploration”.