Organizatorzy konferencji CloudNine zapraszają do wzięcia udziału w konkursach na najlepszą pracę dyplomową.

W II edycji Konkursu CloudNine mogą uczestniczyć tylko osoby, które już obroniły pracę dyplomową.  

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– prac pisanych pod kierunkiem i opieką partnerów biznesowych: Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Spółka Akcyjna oraz Lafarge – francuskiego przedsiębiorstwa wytwarzającego materiały budowlane. Firmy te sponsorują nagrodę o wartości 4000 PLN; 
– prac obronionych w latach 2018 – 2020. Partnerem biznesowym z obszaru Supply Chain Management jest przedsiębiorstwo Novartis. Sponsor nagrody w ramach kategorii SCM, o wartości 2500 PLN. 

W przypadku dołączenia do wydarzenia CloudNine kolejnych partnerów biznesowych – prace dyplomowe studentów zostaną automatycznie przydzielone do odpowiednich kategorii (w zależności od tematu pracy). Wzrost liczby partnerów oznacza wzrost zarówno liczby kategorii konkursu, a także wzrost szans uczestników na zdobycie nagrody.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej CloudNine.

Osoby zainteresowane mogą także zapoznać się z podsumowaniem zeszłorocznej edycji konkursu: https://cloudnine.com.pl/i-edycja-cloudnine/