W ogólnopolskim konkursie Klimaton dla Miast wzięło udział prawie 130 programistów z całej Polski, ich zadaniem było wypracowanie rozwiązań do walki o lepszy klimat w miastach. Jury wyłoniło cztery zwycięskie rozwiązania: Rzeszowa, Gniezna, Rybnika i Wrocławia. Reprezentację Rzeszowa tworzy zespół Connected Life, którego liderem jest student WSIiZ

Zespół Connected Life opracował założenia platformy Connected City. To narzędzie umożliwiające monitorowanie wszystkich istniejących w Rzeszowie zagrożeń, by sprawnie zarządzać miastem. Platforma zbiera dane m.in. o zaludnieniu Rzeszowa, położeniu jednostek OSP oraz instytucji edukacyjnych, lokalizuje zgłoszone podtopienia, monitoruje też pomiary czujników Airly i odczyty innych sensorów.

Członkowie rzeszowskiego zespołu opisują ConnectedCity jako kompleksową platformę łączącą mieszkańców i technologię w celu budowania lepszego, bezpieczniejszego miasta. Główną motywacją dla nas, jako mieszkańców Rzeszowa, byłą chęć poprawy jakości życia w naszym mieście. Dzięki naszej platformie pozwalamy każdemu obywatelowi przyczyniać się do tego wspólnie z nami – powiedział Kamil Grochmal, Leader Zespołu ConnectedLife, student kierunku Informatyka we WSIiZ. Dr inż. Teresa Mroczek z Katedry Sztucznej Inteligencji WSIiZ, opiekun kierunku Informatyka, ocenia:  Zrobienie czegoś dobrego dla ogółu społeczeństwa to niezwykłe doświadczenie. Ci młodzi i ambitni ludzie pokazali jak „przekodować” swoje umiejętności na rozwiązanie, które poprawi jakość życia wszystkich mieszkańców regionu. Serdecznie im gratuluje i życzę dalszych sukcesów.

Nagroda dla Rzeszowa to 30 tys. zł, pieniądze będą wydane na dalszą pracę programistów. Zespół Connected Life ma stworzyć aplikację, przy pomocy której mieszkańcy będą mogli zgłaszać zagrożenia dotyczące m.in. jakości powietrza i retencji wody.

Klimaton dla Miast został zorganizowany przez Polski Fundusz Rozwoju wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W jury Klimatonu dla Miast zasiadali przedstawiciele PFR, MFiPR, Climate-KIC, Centrum GovTech oraz samorządowcy. Jak ocenia Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej: Efekty prac maratonu programowania są wzorem nie tylko dla czterech aglomeracji biorących udział w hackathonie, ale dla wszystkich samorządów

Skład zespołu Connected Life:

  • Kamil Grochmal – Leader zespołu, Backend Developer .NET C# (WSIiZ – Informatyka)
  • Grzegorz Babiarz – Mobile Developer React Native (WSPiA – Cyberbezpieczeństwo)
  • Maciej Papciak – Frontend Developer React + UX/UI (PRz – Informatyka) 
  • Mariusz Wadas – Lead Developer / Biznes 
  • Kamil Pisz – Fullstack Developer .NET C#

Connected Life