Wykład Prezesa Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju dra Wojciecha Szymalskiego pt. „Po nam zrównoważony rozwój w 2022 roku?” otworzył tegoroczny cykl wykładów otwartych „Przybij piątkę nauce”, który realizowany jest pod hasłem „Piątka na zielono”. Wykład był częścią Dnia Zrównoważonego Rozwoju, obejmującego również gry decyzyjne, warsztaty oraz strefy aktywne.

W pierwszej części wykładu Prelegent przybliżył nam badania pokazujące największe zagrożenia dla współczesnego świata. Raport przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje, że jednym z największych zagrożeń jest nierealizowanie założeń związanych z ochroną klimatu, na drugim miejscu znalazły się ekstremalne warunki pogodowe. Do przyczyn zmian klimatycznych zaliczamy zarówno czynniki zewnętrzne np. ilość dochodzącego promieniowania słonecznego, jak i czynniki wewnętrzne, czyli m.in. działalność człowieka.

Aktualnie na ziemi występuje efekt cieplarniany, główną jego przyczyną są tzw. gazy cieplarniane. Bardzo groźny jest nadmiar dwutlenku węgla, którego środowisko naturalne nie jest w stanie przyjąć  – zaznaczał w czasie swojego wystąpienia dr Wojciech Szymalski.

Prelegent przedstawił również historię rozwoju idei zrównoważonego rozwoju. Podkreślił, że wszystko zaczęło się od zbioru zasad umieszczonych w dokumencie Agenda 21 a następnie  uchwalenia przez 193 państwa członkowskie ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w formie Rezolucji we wrześniu 2015 roku.

Po wykładzie dr Wojciech Szymalski odpowiedział na pytania zadane mu przez słuchaczy. Odniósł się m.in. do tego, w jaki sposób uświadamiać, że problemy dzisiejszego świata są realnym zagrożeniem dla ludzi żyjących w XXI wieku oraz do tego, czy edukacja na temat zrównoważonego rozwoju w Polsce jest naprawdę potrzebna.

 

Dr Wojciech Szymalski jest Prezesem Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Absolwent  Uniwersytetu Warszawskiego, zagadnienia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska zgłębiał także w Saxion University w Deventer (Holandia), na podyplomowych studiach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podczas stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Od 2004 roku związany ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, gdzie prowadził i inicjował liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a od 2014 roku LIFE+ ADAPTCITY. Prezesem Fundacji został w 2015 roku.

 

O cyklu „Przybij piątkę nauce”

W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w comiesięcznych wykładach, które – mamy nadzieję – są znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki. Tegoroczny cykl wykładów 2022/2023 w całości będzie poświęcony zrównoważonemu rozwojowi i wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024.

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki.