17 października br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ w auli Collegium Novum, do grona profesorów honorowych najstarszej polskiej uczelni dołączył profesor Jan Woleński – jeden z najbardziej znanych w świecie polskich filozofów, niekwestionowany autorytet w wielu dziedzinach. 

Inicjatorami przyznania tytułu profesora honorowego UJ prof. Janowi Woleńskiemu byli członkowie Rady Wydziału Filozoficznego. Senat, po zapoznaniu się z recenzjami dorobku przygotowanymi przez prof. Romana Murawskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i prof. Petera Simonsa z University of Dublin, na posiedzeniu 27 października 2021 roku przychylił się do złożonego wniosku. Prof. Jana Woleńskiego wyróżniono w szczególności za pionierskie prace o polskiej filozofii analitycznej i logice pokazujące ich dokonania na tle filozofii światowej, charyzmatyczne inspirowanie badań nad tą problematyką w świecie oraz za liczne monografie i artykuły poświęcone filozofii logiki, filozofii prawa, epistemologii i innym zagadnieniom filozoficznym. Wnioskodawcy podkreślili także jego autorstwo pierwszych w Polsce książkowych opracowań poświęconych epistemologii, a także bycie organizatorem i liderem filozoficznego życia naukowego w Polsce i zagranicą.

Zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć prof. Jana Woleńskiego przypadł prof. Tomaszowi Plackowi z Instytutu Filozofii UJ. Przypomniał w niej, że Uniwersytet Jagielloński nadaje tytuł profesora honorowego jedynie nielicznym swym uczonym. Zdaniem profesora Placka do takich „luminarzy Uniwersytetu Jagiellońskiego” z pewnością należy prof. Jan Woleński.

– Profesor Woleński jest wybitnym badaczem i charyzmatycznym propagatorem polskiej szkoły logiki i filozofii analitycznej, zwanej szkołą lwowsko-warszawską. To dzięki jego pracom szkoła ta jest rozpoznawana, a jej osiągnięcia są cenione i uznane za granicą. Jan Woleński w znaczący i trwały sposób wpłynął na sposób uprawiania filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, skupiając wokół siebie grupę pracowników i doktorantów zainteresowanych szeroko rozumianą filozofią analityczną. Jego działalność i prace w podobny sposób oddziałały na filozofię polską, wzmacniając nurt filozofii analitycznej. Profesorowi Woleńskiemu szczególnie leżała na sercu światowa pozycja filozofii uprawianej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedząc, że do uznania nie wystarczą same publikacje uczonych, starał się ukazać Uniwersytet Jagielloński jako żywy ośrodek badań filozoficznych – mówił prof. Tomasz Placek.

W laudacji nie zabrakło również wątków osobistych. Prof. Tomasz Placek przyznał, że czuje się uczniem prof. Jana Woleńskiego. Wielokrotnie słuchał jego wykładów, zdawał u niego egzaminy i pod jego kierunkiem napisał doktorat. Naukowcy wspólnie organizowali też kongresy i konferencje.

– Gdy pomyślę, czego mi z tych lat najbardziej brakuje, staje mi przed oczami sala 39 – obszerna, z dużym biurkiem, za którym zasiadał profesor Woleński, z niezliczonymi porozrzucanymi książkami i odbitkami. Dziś nadal ta sala jest, nawet ładniejsza i o niebo lepiej wyposażona. Ale nie ma w niej tłumów, kręcących się studentów i doktorantów. Nie ma przeciągających się do późnych godzin dyskusji i zebrań naukowych, nie ma odwołujących się do teorii prawa argumentów profesora albo jego opowieści i anegdot o lwowskich, warszawskich czy krakowskich filozofach – dodał prof. Tomasz Placek.


Profesor Jan Woleński przez niemal całą swoją aktywność zawodową był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, przechodząc wszystkie szczeble kariery od asystenta do profesora. W najstarszej polskiej uczelni pracował od ukończenia studiów w 1963 roku aż do przejścia na emeryturę 12 lat temu. Wyjątkiem były jedynie lata 1979-1988, kiedy był pracownikiem Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze i dokonania naukowe należy zaliczyć do nauk prawnych i filozoficznych. Jest autorem ponad 2,5 tys. publikacji, w tym m.in. 35 książek, 951 artykułów naukowych oraz szeregu polemik, recenzji, tłumaczeń czy prac edytorskich. Profesor jest też bardzo aktywny w zakresie kształcenia kadry akademickiej. Wypromował 25 doktorów, był recenzentem w 25 przewodach doktorskich i w ponad 30 przewodach habilitacyjnych oraz w 15 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.

Obecnie prof. Jan Woleński jest pracownikiem naukowym oraz profesorem honorowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Prof. Jan Woleński jest również członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym PAU oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in. Nagrody Naukowej Miasta Krakowa, Nagrody Prezesa Rady Ministrów czy Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. dzięki uprzejmości Biura Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.