Najnowszy numer Financial Internet Quarterly  tworzą artykuły dotykające zagadnień nawiązujących do rynków finansowych, finansów samorządowych, sektora bankowego, regionalizmu w kontekście polityki podatkowej, a także zróżnicowania jakości życia z ekspozycją aspektu finansowego.

Financial Internet Quarterly (wcześniej Financial Internet Quarterly “e-Finanse”) to anglojęzyczne czasopismo naukowe wydawane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Redakcję stanowią pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych. “Finansowy Kwartalnik Internetowy” skupia się na publikacjach z zakresu biznesu, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami.

Z najnowszym numerem Financial Internet Quarterly można zapoznać się TUTAJ