Dzień Edukacji Narodowej (wcześniej Dzień Nauczyciela) jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Władze i cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie składają najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji oraz Pracownikom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego działającego przy WSIiZ. Z największą przyjemnością mamy zaszczyt złożyć wyrazy najszczerszego uznania za trud i pracę całego Grona Pedagogicznego. Doceniamy Państwa poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, a nade wszystko w kształtowanie charakterów, serc i umysłów młodych osób. Życzymy Państwu zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy, zdrowia oraz sukcesów w pracy zawodowej.