W najnowszym rankingu liceów i techników portalu WaszaEdukacja.pl na piątym miejscu w Rzeszowie wśród liceów znalazło się Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. W całej Polsce wzięto pod uwagę 1978 liceów i 1499 techników.

Ranking liceów i techników portalu WaszaEdukacja.pl uwzględnia ocenę wyników egzaminów maturalnych na różnych poziomach oraz osiągnięcia w egzaminach zawodowych, udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2021-2023, które dostarczają dodatkowego kontekstu i głębszego zrozumienia osiągnięć szkół. Dane wykorzystane do rankingu pochodziły z renomowanych instytucji, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), co gwarantuje rzetelność i wiarygodność prezentowanych wyników

W Rzeszowie wzięto pod uwagę 18 liceów. Pierwsze miejsce (33 w Polsce) zajmuje Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek (78.258 pkt), miejsce drugie II Liceum im. płk. Leopolda Lisa -Kuli (75.678 pkt), zaś miejsce trzecie przypadło I Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego (69,225 pkt). Kolejne miejsca zajęły IV Liceum im. Mikołaja Kopernika (63.382 pkt) oraz Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi (62.292 pkt).

Ranking portalu Wasza Edukacja bierze pod uwagę wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz tzw. Edukacyjną Wartość Dodaną, czyli przyrost postępów ucznia w stosunku do szkoły podstawowej. Ustala się to na podstawie wyników sprawdzianu Ósmoklasisty i wyników matur. Tego kryterium nie bierze pod uwagę Ranking Perspektyw. W ALO wskaźnik EWD był zawsze wysoki, wysokie wyniki matur, stąd wysoka pozycja naszego liceum – podkreśla Renata Łunarska, dyrektorka Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi.