Dzień Edukacji Narodowej (wcześniej Dzień Nauczyciela) to okazja do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za wkład w proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Władze i cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie składają najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji oraz  Pracownikom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego działającego przy WSIiZ. Doceniamy Państwa poświęcenie, trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, a nade wszystko w kształtowanie charakterów, serc i  umysłów młodych osób. Życzymy Państwu zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy oraz satysfakcji z odkrywania nowych talentów u uczniów.