Twórczość dr Patrycji Longawy regularnie zyskuje uznanie polskich i międzynarodowych krytyków i artystów. W ostatnich tygodniach Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ ds. kierunku Projektowanie graficzne otrzymała nagrodę im. Prof. Tadeusza Grabowskiego na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, 4 nagrody w ramach IPBP2023 Nanjing International Peace Poster Biennale oraz wyróżnienie honorowe w konkursie City of Cracow.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Grabowskiego na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach to jedna z ważniejszych nagród tego prestiżowego przeglądu. Biennale w Katowicach to najstarszy konkurs plakatowy na świecie, w 1965 roku utworzono go z inicjatywy Tadeusza Grabowskiego i polskich artystów grafików. Plakat dr Patrycji Longawy pt. PL IN ATX zdobył jedną z ważniejszych nagród, a dodatkowo, wraz z nią, do Autorki trafiło 60 plakatów stworzonych przez prof. Grabowskiego.  Autorka wiosną przyszłego roku planuje zaprezentować w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej wystawę złożoną z tego zestawu.

W konkursie IPBP2023 Nanjing International Peace Poster Biennale (Chiny) dr Patrycja Longawa otrzymała 4 nagrody. Do konkursu wpłynęło łącznie 7115 plakatów z 60 krajów. Wystawa została otwarta 13 grudnia 2023 w Sali Wystaw Materiałów Historycznych w Sali Pamięci w mieście Nanjing (Nankin) i będzie można ją oglądać przez trzy miesiące. 

Dr Longawa otrzymała również wyróżnienie honorowe w konkursie City of Cracow. Tematem konkursu był plakat turystyczny ukazujący walory miasta Kraków.

fot. BWA Katowice Radosław Kaźmierczak, Nanjing International Peace Poster Biennale, Patrycja Longawa.