Publikacja pt. „Pandemia COVID-19 a zainteresowanie modlitwą i duchowością w Polsce według danych Google Trends w kontekście mediatyzacji procesów religijnych” znalazła się w TOP 10 artykułów na świecie, związanych z badaniami nad wiarą i religią w czasach zarazy. Autorami publikacji są naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIZ i mgr Gabriela Piechnik-Czyż, a także z Politechniki Łódzkiej – dr Jacek Stańdo, prof. PŁ i dr Żywilla Fechner. 

Publikacja naukowców z WSIiZ oraz Politechniki Łódzkiej została zarekomendowana przez The Network for New Media, Religion and Digital Culture Studies – sieć działającą przy amerykańskim Texas A&M University. Członkowie sieci wskazali 10 najlepszych publikacji w 2022 roku związanych z tematyką religijności. 

Do stworzenia artykułu naukowcy wykorzystali narzędzie Google Trends, które mierzy popularność zapytań pod względem geograficznym i czasowym. Wykorzystuje dane z wyszukiwarki Google. Korzystając z tej usługi, można analizować trendy wyszukiwania dla określonych słów kluczowych w wybranych okresach. Analiza danych odnosi się do danego wyszukiwanego terminu wpisanego w Google w porównaniu do całkowitej liczby zapytań w wybranym okresie. W badaniach podjętych w naszym artykule wykorzystaliśmy narzędzie Google Trends do zbadania stopnia zainteresowania modlitwą i duchowością ogólną w początkowej fazie pandemii COVID-19 w Polsce i Europie. Założyliśmy, że dla osób zainteresowanych modlitwą w czasie pandemii COVID-19 Internet pełni rolę wirtualnego modlitewnika – mówi jeden z autorów artykułu, dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ.

Główne pytania badawcze dotyczyły częstości wpisywanych zapytań, odnosząc się nie tylko do słowa „modlitwa”, ale także do konkretnych rodzajów modlitwy. Ponadto zainteresowanie modlitwą porównaliśmy z zainteresowaniem słowem „proroctwo”, aby zbadać związek między religijnością a zainteresowaniem sferą nadprzyrodzoną w jej najszerszym znaczeniu. Z analizy wynika, że występuje wyraźna powtarzalność wyszukiwanych haseł, przy czym niektóre z nich zauważalnie nasiliły się wraz z wybuchem pandemii COVID-19 – dodaje prof. Andrzej Adamski.

Z ustaleń naukowców wynika również, że słowa kluczowe związane z proroctwami były wyszukiwane częściej w ważnych momentach historii Polski (2005 – śmierć Jana Pawła II, 2010 – katastrofa lotnicza, w której zginął Prezydent RP) niż w miesiącach 2020, kiedy pandemia uderzyła i eskalowała. W tym czasie częściej występowały wyszukiwania związane z religią. Można również stwierdzić, że wybuch pandemii przyczynił się do wzrostu aktywności religijnej Polaków.

Digital Religion Yearbook to e-publikacja stworzona w celu wyróżnienia ważnych artykułów, wschodzących naukowców i innowacyjnych badań w rozwijającej się dziedzinie Digital Religion Studies. Coroczna publikacja może stać się cennym źródłem informacji dla naukowców i studentów pracujących w tej dziedzinie, zwracając uwagę na wybraną grupę ważnych prac, które przyczyniają się i pomagają w rozwoju badań nad religią cyfrową.

Sieć The Network for New Media, Religion and Digital Culture Studies jest przeznaczona dla naukowców, studentów i osób zainteresowanych badaniem tematów i pytań pojawiających się na styku religii, internetu i nowych mediów społecznościowych i mobilnych. Oferuje interaktywną przestrzeń dla naukowców i innych osób, które chcą dowiedzieć się więcej o tym rozwijającym się obszarze badawczym, aby dzielić się powiązanymi zasobami i podkreślać wiadomości oraz wydarzenia. Użytkownicy mogą korzystać z kluczowych źródeł badawczych i informacji stanowiących integralną część tej dynamicznej dziedziny.