W swojej najnowszej książce „Archaeology of Logic” dr Andrew Schumann bada i porównuje sposoby, w jakich logika jest używana w starożytnych kulturach, oraz w jakich będzie używana w XXI wieku.

Około trzeciego tysiąclecia p.n.e. na Żyznym Półksiężycu zaczął się formować system światowy z jedną gospodarką światową, obejmującą bardzo rozległe regiony. Mezopotamia stała się centrum tego systemu-świata. Było to możliwe dzięki rozwojowi tam powszechnego prawa handlowego i kompetencji logicznej. Ekspansja światowej gospodarki w okresie Jedwabnego Szlaku od IV wieku p.n.e. do początku V wieku naszej ery w różnych krajach Eurazji towarzyszyło rozprzestrzenianie się kompetencji logicznej, ukształtowanej po raz pierwszy w Mezopotamii, jako mechanizmu hermeneutyki prawnej umożliwiającej wyciąganie logicznych wniosków bez błędów. Kompetencja ta była jednocześnie rozumiana w różnych kulturach połączonych Wielkim Jedwabnym Szlakiem – w logice starożytnej Grecji (IV – II w. p.n.e.); starożytna chińska protologika (V – II w. p.n.e.); judaistyczna hermeneutyka logiczna (I – II w. n.e.); oraz w logice indyjsko-buddyjskiej (II – VI wiek n.e.).

Książka analizuje powstanie logiki i jej rozpowszechnienie oraz wczesne formy jej refleksji. W konsekwencji kompetencja logiczna nie jest postrzegana jako wrodzona zdolność, ale jako praktyka społeczna ustanowiona po raz pierwszy w Mezopotamii. Logika jako nauka stała się możliwa dopiero po rozwinięciu się kompetencji logicznej jako przyjętej praktyki społecznej. Z drugiej strony, pogląd ten jest niemarksistowską oceną wczesnej formy systemu-świata, skupioną na prawie międzynarodowym i logicznej kompetencji, która umożliwiła wówczas powstanie gospodarki-świata i handlu międzynarodowego.

Książka Andrew Schumanna Archaeology of Logic. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023 dostępna jest TUTAJ. 

Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ jest kierownikiem Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół logiki, sztucznej inteligencji, informatyki oraz historii filozofii i historii religii. Naczelny redaktor czasopisma Studia Humana

Andrew Schumann, Archaeology of Logic. Taylor & Francis Group, 2023.