Wszyscy uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ w Rzeszowie zdali tegoroczną maturę. Sukces jest tym większy, gdyż egzamin dojrzałości w ALO już piąty raz kończy się 100% zdawalnością.

Gratulujemy wszystkim maturzystom uzyskania wysokich wyników z tegorocznych egzaminów dojrzałości! Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy świetnie zdali egzaminy, a teraz mogą śmiało realizować swoje ambicje związane ze studiami.  Myślę, że współpraca z kadrą naukową WSIiZ znacząco przyczyniła się do ich sukcesu  – mówi Renata Łunarska, dyrektor ALO. Spośród 55 maturzystów z ALO aż 8 otrzyma w tym roku  stypendium Miasta Rzeszowa Primus Inter Pares za bardzo wysokie wyniki maturalne. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące, oprócz nauki w kameralnych klasach, oferuje autorski program edukacyjny ukierunkowany na praktyczne kształcenie, rozwijanie zainteresowań i indywidualny rozwój uczniów. Na sukcesy szkoły mają wpływ dodatkowe zajęcia m.in. z podstaw sieci komputerowych i systemów operacyjnych, grafiki komputerowej, warsztaty teatralne, czy lekcje języka angielskiego z native speakerem. W Rankingu Perspektywy 2022 szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymała Srebrną odznakę jakości.

Uczniowie ALO i napis 100% zdawalności matury