W rankingu „Licea i Technika 2020” przygotowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, Akademickie Liceum Ogólnokształcące działające przy WSIiZ zajęło czwarte miejsce w Rzeszowie. Ranking obejmuje miasta wojewódzkie.

W ocenie najlepszej szkoły pod uwagę brane były m.in. wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także osiągnięcia na olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Na ocenę końcową wpływ miały również wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). W Rzeszowie pierwsze miejsce przypadło II LO (61,429 pkt.), kolejne miejsca na podium zajęły IV LO z wynikiem 60,984 pkt oraz I LO z 58,765 pkt. Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało notę 53,109 pkt.