Czy studenci są zadowoleni ze studiów na WSIiZ?

Raport pokazuje, że odpowiedź na to pytanie musi być jednoznacznie twierdząca. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że są zadowoleni ze studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ta ogólna opinia przekłada się na szereg innych wskaźników, które uwzględniono w badaniu. Na przykład, ośmiu na dziesięciu absolwentów WSIiZ wybrałoby naszą uczelnię ponownie. Tyle samo uważa, że WSIiZ spełnił oczekiwania, które wiązali ze studiami wyższymi.


87% ankietowanych studentów wyraziło zadowolenie ze studiów w WSIiZ

Czy studia rzeczywiście zwiększają szanse na rynku pracy?

Absolwenci często oceniali to, czy studia na Sucharskiego i w Kielnarowej poprawiły ich pozycję na rynku pracy. Również w tym przypadku wyniki mogą napawać optymizmem. Zajęcia w specjalistycznych laboratoriach, bogate programy staży i kontakt z praktykami wcielającymi się w rolę wykładowców zaprocentował pozytywnymi opiniami. 8 na 10 absolwentów (80%) deklaruje, że ich szanse na rynku pracy wzrosły po uzyskaniu dyplomu.


80% absolwentów uważa, że studia w WSIiZ zwiększyły ich szansę na rynku pracy

Czy studenci chcą polecać naszą uczelnię?

Standardem badań marketingowych jest również pytanie o to, czy uczestnicy poleciliby swoim znajomym produkt lub usługę, o którą są pytani. Założenie stojące za tym pytaniem jest proste: znajomi to, z założenia, osoby na których nam zależy, a więc nie chcemy ich zawieść swoją rekomendacją. Wiele firm, które cieszą się pozornie dobrą opinią, ma problem właśnie z tym pytaniem. WSIiZ wypadł jednak doskonale również w tym teście. Aż 81% ubiegłorocznych absolwentów poleciłoby znajomym studia na WSIiZ. Oznacza to, że nie tylko oferujemy praktyczne kształcenie, lecz również jesteśmy w stanie sprostać tej niełatwej obietnicy.

81% absolwentów poleciłoby znajomym studia w WSIiZ

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród absolwentów WSIiZ w okresie 1 lutego – 30 listopada 2018 roku przez Zespół ds. Badań Edukacyjnych. Ankietę wypełniło 1146 osób.