Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia WSIiZ poprzez udział 60 zagranicznych studentów w IMPK przyczyniających się do wzrostu ich zainteresowania ofertą WSIiZ, zwiększenia ich wiedzy i umiejętności a także zwiększenia umiejętności i kwalifikacji kadry.

Cele szczegółowe:

  1. Opracowanie i realizacja 2 Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia
    w obszarze IT dla 60 os. (30K, 30M)
  2. Realizacja szkoleń dla 4 osób spośród kadry wnioskodawcy.

Programy zostaną włączone do oferty uczelni, co otworzy możliwość wymiany studentów i wykładowców w nowym obszarze kształcenia (z nowymi uczelniami).

Projekt wzmocni poziom umiędzynarodowienia WSIiZ.

W perspektywie długofalowej będzie możliwe m.in stworzenie podobnych kursów dla innych specjalności.

Data realizacji projektu: 01.06.2022 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU