Studia II stopnia

Management

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 4 semestrów

Wybierz studia magisterskie na anglojęzycznym kierunku Management we WSIiZ, by zgłębić specjalistyczną wiedzę i wybrać przyszłą karierę na rynku pracy o zasięgach międzynarodowych.

Management

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Przygotuj się do sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki.
Management
EKSPERCI POSZUKIWANI
Wcześniejsze nasycenie się absolwentami zarządzania odchodzi w niepamięć. Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, zwłaszcza anglojęzycznymi, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne.
Management
DUŻE KORPORACJE
Największe korporacje, także te zrzeszone w podkarpackiej Dolinie Lotniczej, potrzebują wykształconych specjalistów ds. procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców oraz materiałów produkcyjnych.
Management
W TRENDACH
Anglojęzyczne zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany nie tylko ze stale rozwijającym się sektorem Human Resources, ale także logistyką.
Management
Dlaczego warto studiować Management we WSIiZ?
01
Międzynarodowe realia
Studia w międzynarodowym gronie oraz możliwość nauki pod okiem światowych ekspertów przygotują Cię do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na rynku globalnym.
02
Double Degree
Uzyskaj dyplomy dwóch uczelni – polskiej i brytyjskiej, w ciągu jednego roku akademickiego, dzięki uczestnictwie w programie Double Degree.
03
Teoria w praktyce
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które odbędziesz m.in. w: Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A., Grupie Santander, Techlamps s.c., MM Barcoding Ltd.
04
Certyfikaty
Postaw na praktyczne przygotowanie do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician, wydawanego przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA), który potwierdzi Twoje kompetencje. Sięgnij także po certyfikaty językowe, oferowane przez CJO: TELC, LCCI/Pearson, IELTS, TOEFL.
Przykładowe zajęcia
Studia magisterskie na anglojęzycznym kierunku Zarządzanie dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na dwóch atrakcyjnych specjalnościach.
Management
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 • Etyka w relacjach międzynarodowych
 • Zarządzanie infrastrukturą
 • Marketing w transporcie i logistyce
 • Zarządzanie siecią strategiczną
 • Polityka transportowa
 •  
 •  
Management
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Doradca biznesowy
 • Analityk biznesowy
 • Bankier ds. inwestycji korporacyjnych
 • Specjalista ds. HR
 • Kierownik działu logistyki
 • Specjalista ds. zarządzania logistyką
 • Koordynator i organizator działań w łańcuchu dostaw
Studia II stopnia
Management
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  4 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
980 zł
Tryb stacjonarny
REKRUTACJA:
20.04.2021 – 31.07.2021
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2021
Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Management
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Management
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Management
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

Management
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.
Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Management
Management
Wciąż się wahasz?
Sprawdź, który kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni!