Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/24.

Studia II stopnia

Management

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 4 semestry

Wybierz studia magisterskie na anglojęzycznym kierunku Management we WSIiZ, by zgłębić specjalistyczną wiedzę i wybrać karierę na międzynarodowym rynku pracy.

Management

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Przygotuj się do sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki.
Management
EKSPERCI POSZUKIWANI
Wcześniejsze nasycenie się absolwentami zarządzania odchodzi w niepamięć. Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, zwłaszcza anglojęzycznymi, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne.
Management
DUŻE KORPORACJE
Największe korporacje, także te zrzeszone w podkarpackiej Dolinie Lotniczej, potrzebują wykształconych specjalistów ds. procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców oraz materiałów produkcyjnych.
Management
W TRENDACH
Anglojęzyczne zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany nie tylko ze stale rozwijającym się sektorem Human Resources, ale także logistyką.
Management
Dlaczego warto studiować Management we WSIiZ?
01
Międzynarodowe realia
Studia w międzynarodowym gronie oraz możliwość nauki pod okiem światowych ekspertów przygotują Cię do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na rynku globalnym.
02
Double Degree
Uzyskaj dyplomy dwóch uczelni – polskiej i brytyjskiej. Studia International Management umożliwią Ci to w ciągu jednego roku akademickiego! A wszystko to dzięki uczestnictwu w programie Double Degree.
03
Teoria w praktyce
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które możesz odbyć m.in. w: Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A., Grupie Santander, Techlamps s.c., MM Barcoding Ltd.
04
Certyfikaty
Studiując na specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym w toku studiów możesz zdobyć dwa certyfikaty TUV NORD: Menedżer zarządzania procesowego oraz Audytor wewnętrzny 9001. Niezależnie od wybranej specjalności, zrealizujesz dwa moduły SAP: FI – Rachunkowość finansowa oraz CO – Rachunkowość zarządcza, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. Wszystkie zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu są prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Sięgnij także po certyfikaty językowe, oferowane przez CJO: TELC, LCCI/Pearson, IELTS, TOEFL.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie przedmioty zrealizujesz w toku studiów:
Management
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 • Etyka w relacjach międzynarodowych
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w korporacjach międzynarodowych
 • Techniki negocjacji
 • Zarządzanie talentami i coaching menedżerski
 • Zarządzanie międzynarodowymi zespołami projektowymi
 • Ocena procesów inwestycyjnych
 • Prawo pracy
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Stefan Markowski

dr hab., prof. WSIiZ

Stefan Markowski

Profesor i kierownik Katedry Zarządzania WSIiZ. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Autor wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej czy ekonomia przemysłu obronnego.

Daniel Tade Omotosho

dr

Daniel Tade Omotosho

Założyciel i dyrektor generalny firmy outsourcingowej i konsultingowej SynergyInc sp. z o.o.; praktyk w zakresie zarządzania, administracji biznesowej, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich i marketingu.

Joanna Świętoniowska

dr

Joanna Świętoniowska

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.
Zastępca Kierownika Biura Projektów WSIiZ.
Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Tomoyuki Hashimoto

dr

Tomoyuki Hashimoto

Dyrektor ds. relacji inwestorskich, Shifting Tides Productions, Wielka Brytania; dyrektor-założyciel i udziałowiec We Coach One (Londyn); doradca Dyrektora w Litewskim Stowarzyszeniu Biznesu Społecznego.

Ulyana Zaremba

dr

Ulyana Zaremba

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, rok 2021). Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Grzegorz Karpiuk

mgr

Grzegorz Karpiuk

Kierownik Biura Projektów WSIiZ.
Współpraca dydaktyczna z Katedrą Zarządzania.

Małgorzata Wejsis- Gołębiak

mgr

Małgorzata Wejsis- Gołębiak

Dyplomata, urzędnik państwowy, posiada dwudziestoletnie doświadczenie w środowisku międzynarodowym- w krajach Azji (Republice Korei, Indii, Japonii, Nepalu, Sri Lance, Bangladeszu), Zatoki Perskiej (Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie), a także w Europie.

Specjalności
Studia na kierunku Management dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na dwóch atrakcyjnych specjalnościach.
Management

Zarządzanie
Biznesem Międzynarodowym

Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie nacisk na strategię i funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. nauczysz się jak dobierać narzędzia analizy i oceny warunków działania firmy na rynku międzynarodowym oraz identyfikować wpływ różnych czynników otoczenia oraz specyfikę różnych rynków regionalnych. Równocześnie rozwiniesz umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej.

Management

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Podczas studiów poznasz metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, a także zapoznasz się z prawnymi uwarunkowaniami rynku pracy. Zrozumiesz model polityki personalnej i nauczysz się zasad budowania motywacji pracowników oraz roli i zadań działu personalnego w organizacji. Dowiesz się również, jak budować zespół i nim kierować oraz jak stosować metody oceny pracowników

Management
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Doradca biznesowy
 • Analityk biznesowy
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Specjalista ds. HR
 • Specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników
 • Specjalista ds. zarządzania jakością
 • Pełnienie funkcji w międzynarodowych korporacjach czy przedsiębiorstwach działających w międzynarodowych sieciach
 • Prowadzenie własnej działalności w biznesie międzynarodowym
Studia II stopnia
Management
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
1080 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2023
Management
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Management
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Management
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Management
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Management
Skip to content