Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/24.

Studia II stopnia

International Business Management

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 4 semestry

Wybierz ścieżkę kształcenia International Business Management, by zgłębić specjalistyczną wiedzę i wybrać karierę na międzynarodowym rynku pracy.

International Business Management

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Przygotuj się do sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki.
International Business Management
EKSPERCI POSZUKIWANI
Wcześniejsze nasycenie się absolwentami zarządzania odchodzi w niepamięć. Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, zwłaszcza anglojęzycznymi, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne.
International Business Management
DUŻE KORPORACJE
Największe korporacje, także te zrzeszone w podkarpackiej Dolinie Lotniczej, potrzebują wykształconych specjalistów ds. procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców oraz materiałów produkcyjnych.
International Business Management
W TRENDACH
Anglojęzyczne zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany nie tylko ze stale rozwijającym się sektorem Human Resources, ale także logistyką.
International Business Management
Dlaczego warto studiować International Business Management we WSIiZ?
01
Międzynarodowe realia
Studia w międzynarodowym gronie oraz możliwość nauki pod okiem światowych ekspertów przygotują Cię do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na rynku globalnym.
02
Double Degree
Uzyskaj dyplomy dwóch uczelni – polskiej i brytyjskiej. Studia International Management umożliwią Ci to w ciągu jednego roku akademickiego! A wszystko to dzięki uczestnictwu w programie Double Degree.
03
Teoria w praktyce
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które możesz odbyć m.in. w: Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A., Grupie Santander, Techlamps s.c., MM Barcoding Ltd.
04
Certyfikaty
Studiując na specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym w toku studiów możesz zdobyć prestiżowe certyfikaty. Niezależnie od wybranej specjalności, zrealizujesz dwa moduły SAP: FI – Rachunkowość finansowa oraz CO – Rachunkowość zarządcza. Wszystkie zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu są prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Sięgnij także po certyfikaty językowe, oferowane przez CJO: TELC, LCCI/Pearson, IELTS, TOEFL.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie przedmioty zrealizujesz w toku studiów:
International Business Management
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 • Etyka w relacjach międzynarodowych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie marketingowe
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Zarządzanie międzynarodowymi zespołami projektowymi
 • Ocena procesów inwestycyjnych
 • Analityka biznesowa
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Stefan Markowski

dr hab., prof. WSIiZ

Stefan Markowski

Profesor i kierownik Katedry Zarządzania WSIiZ. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Autor wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej czy ekonomia przemysłu obronnego.

Daniel Tade Omotosho

dr

Daniel Tade Omotosho

Założyciel i dyrektor generalny firmy outsourcingowej i konsultingowej SynergyInc sp. z o.o.; praktyk w zakresie zarządzania, administracji biznesowej, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich i marketingu.

Joanna Świętoniowska

dr

Joanna Świętoniowska

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.
Zastępca Kierownika Biura Projektów WSIiZ.
Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Ulyana Zaremba

dr

Ulyana Zaremba

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, rok 2021). Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Grzegorz Karpiuk

mgr

Grzegorz Karpiuk

Kierownik Biura Projektów WSIiZ.
Współpraca dydaktyczna z Katedrą Zarządzania.

Małgorzata Wejsis- Gołębiak

mgr

Małgorzata Wejsis- Gołębiak

Dyplomata, urzędnik państwowy, posiada dwudziestoletnie doświadczenie w środowisku międzynarodowym- w krajach Azji (Republice Korei, Indii, Japonii, Nepalu, Sri Lance, Bangladeszu), Zatoki Perskiej (Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie), a także w Europie.

International Business Management
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Doradca biznesowy
 • Analityk biznesowy
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Specjalista ds. HR
 • Specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników
 • Specjalista ds. zarządzania jakością
 • Pełnienie funkcji w międzynarodowych korporacjach czy przedsiębiorstwach działających w międzynarodowych sieciach
 • Prowadzenie własnej działalności w biznesie międzynarodowym
Studia II stopnia
International Business Management
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
1080 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2023
International Business Management
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

International Business Management
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
International Business Management
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

International Business Management
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
International Business Management
Skip to content