W II turze rekrutacji ten kierunek dostępny jest wyłącznie w trybie STACJONARNYM.
Aplikuj do 30 września!

Studia II stopnia

Management

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 4 semestry

Wybierz studia magisterskie na anglojęzycznym kierunku Management we WSIiZ, by zgłębić specjalistyczną wiedzę i wybrać przyszłą karierę na rynku pracy o zasięgach międzynarodowych.

Management

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Przygotuj się do sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki.
Management
EKSPERCI POSZUKIWANI
Wcześniejsze nasycenie się absolwentami zarządzania odchodzi w niepamięć. Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, zwłaszcza anglojęzycznymi, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne.
Management
DUŻE KORPORACJE
Największe korporacje, także te zrzeszone w podkarpackiej Dolinie Lotniczej, potrzebują wykształconych specjalistów ds. procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców oraz materiałów produkcyjnych.
Management
W TRENDACH
Anglojęzyczne zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany nie tylko ze stale rozwijającym się sektorem Human Resources, ale także logistyką.
Management
Dlaczego warto studiować Management we WSIiZ?
01
Międzynarodowe realia
Studia w międzynarodowym gronie oraz możliwość nauki pod okiem światowych ekspertów przygotują Cię do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na rynku globalnym.
02
Double Degree
Uzyskaj dyplomy dwóch uczelni – polskiej i brytyjskiej. Studia International Management umożliwią Ci to w ciągu jednego roku akademickiego! A wszystko to dzięki uczestnictwu w programie Double Degree.
03
Teoria w praktyce
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które odbędziesz m.in. w: Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A., Grupie Santander, Techlamps s.c., MM Barcoding Ltd.
04
Certyfikaty
Studiując na specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym w toku studiów możesz zdobyć dwa certyfikaty TUV NORD: Menedżer zarządzania procesowego oraz Audytor wewnętrzny 9001. Natomiast studenci specjalności Zarządzanie Logistyką i Transportem mogą otrzymać certyfikat TUV NORD pn. Menedżer zarządzania łańcuchem dostaw oraz Audytor wewnętrzny 28000. Dodatkowo, niezależnie od wybranej specjalności, zrealizujesz dwa moduły SAP: FI – Rachunkowość finansowa oraz CO – Rachunkowość zarządcza, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. Wszystkie zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu są prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Możesz zdobyć te certyfikaty bez dodatkowych opłat! Sięgnij także po certyfikaty językowe, oferowane przez CJO: TELC, LCCI/Pearson, IELTS, TOEFL.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie przedmioty zrealizujesz w toku studiów:
Management
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 • Etyka w relacjach międzynarodowych
 • Zarządzanie infrastrukturą
 • Marketing w transporcie i logistyce
 • Zarządzanie siecią strategiczną
 • Polityka transportowa
 • Ocena procesów inwestycyjnych
 • E-commerce lotnisk i linii lotniczych
Specjalności
Studia na kierunku Management dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na dwóch atrakcyjnych specjalnościach.
Management

Zarządzanie
Biznesem Międzynarodowym

Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie nacisk na strategię i funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. nauczysz się jak dobierać narzędzia analizy i oceny warunków działania firmy na rynku międzynarodowym oraz identyfikować wpływ różnych czynników otoczenia oraz specyfikę różnych rynków regionalnych. Równocześnie rozwiniesz umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej.

Management

Zarządzanie
Logistyką i Transportem

Podczas studiów poznasz metody zarządzania w logistyce. Rozwiniesz kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania transportem w związku z procesem globalizacji gospodarki. Poznasz koncepcje i narzędzia przydatne w pracy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach. Jednocześnie zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na wdrażanie udoskonaleń i innowacyjnych rozwiązań z zakresu transportu i logistyki w codziennej pracy.

Management
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Doradca biznesowy
 • Analityk biznesowy
 • Bankier ds. inwestycji korporacyjnych
 • Specjalista ds. HR
 • Kierownik działu logistyki
 • Specjalista ds. zarządzania logistyką
 • Koordynator i organizator działań w łańcuchu dostaw
Studia II stopnia
Management
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
980 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2021
Management
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Management
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Management
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Management
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Management