30 studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z kierunków: Zarządzanie oraz Logistyka uzyskało prestiżowy certyfikat pn. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015”. Został on wydany przez międzynarodowy koncern TÜV NORD, z którym Uczelnia współpracuje od 2020 roku.

Współpraca z koncernem TÜV NORD – partnerem strategicznym WSIiZ – umożliwiła dopasowanie programu kształcenia na kierunkach Zarządzanie oraz Logistyka tak, aby studenci mieli możliwość zdobycia certyfikatów kompetencji TÜV NORD. Certyfikaty te są potwierdzeniem wartości pracownika na rynku pracy oraz określają realne umiejętności, zgodne z trendami rynkowymi. Cieszę się, że 30 naszych studentów wykorzystało przygotowaną dla nich okazję i zdało egzamin, który otwiera przed nimi nowe możliwości – mówi dr Joanna Podgórska, Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie.

Jak przebiegał proces certyfikacji?

Do uzyskania tego certyfikatu potrzeba przede wszystkim chęci – uważa Tomasz Kotliński, student Zarządzania we WSIiZ – Nie każdy wykazuje się determinacją do zdobywania nowych kompetencji. Kurs na Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 odbywał się interaktywnie, na platformie e-learningowej. Składał się z serii wykładów oraz warsztatów i zakończył egzaminem. Egzamin nie należał do najłatwiejszych, wymagał przyswojenia wiedzy z kursu oraz znajomości treści wymagań normy ISO 9001:2015 – dodaje student.

Otrzymany certyfikat to pierwsze oficjalne potwierdzenie umiejętności studentów, które otwiera przed nimi nowe perspektywy zawodowe. Uzyskanie tego certyfikatu jest dla mnie bardzo ważne – zaznacza Tomasz Kotliński i dodaje: Certyfikowany system zarządzania jakością według tej normy nie jest obowiązkowy dla przedsiębiorstwa, jednak jest rozpoznawany na całym świecie i często jego posiadanie stawiane jest jako wymóg współpracy między firmami. Oznacza to, że posiadanie certyfikatu daje szerokie możliwości w znalezieniu nowej, bardziej atrakcyjnej pracy w jednostkach certyfikujących oraz w miejscach, gdzie stawia się na odpowiednie zarządzanie jakością.

Z kolei Mateusz Roman, student kierunku Logistyka, zauważa, że znajomość norm jakościowych ISO jest bardzo istotna, zwłaszcza w jego branży. Podczas przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych rekruterzy często zadają pytania dotyczące certyfikatu. Uważam, że uzyskanie tego dokumentu wpłynęło na zwiększenie moich kompetencji i szans na rynku pracy. Zachęcam studentów kierunku logistyka do zdobycia certyfikatu ISO 9001:2015 – mówi Roman. 

Czym zajmuje się firma TÜV NORD?

Koncern TÜV NORD działa na wszystkich kontynentach od ponad 140 lat. Na rynku polskim funkcjonuje od 26 lat, pozostając w gronie liderów swojej branży. Grupa świadczy usługi m.in. z zakresu certyfikacji systemów, osób i produktów, odbiorów technicznych i budowlanych, szkoleń systemowych i biznesowych oraz doradztwa unijnego. Współpraca z firmą TÜV NORD obejmuje m.in.: wspólne przedsięwzięcia naukowe i badawcze, współpracę w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia dotyczących wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania według standardów międzynarodowych w poszczególnych obszarach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie oraz innych obszarów tematycznych zgodnych z profilem działalności Partnera.