Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 rozpocznie się w kwietniu 2024 roku

Studia I stopnia

Psychologia w zarządzaniu

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Psychologia zarządzaniu we WSIiZ to jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Psychologia w zarządzaniu

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zostań brakującym i najistotniejszym elementem rynkowej układanki. Miej realny wpływ na procesy rekrutacji i rozwoju kadry ekspertów i badaj zachowania konsumentów na rynku.
Psychologia w zarządzaniu
HUMAN RESOURCES
Zapotrzebowanie na pracowników w działach zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich nieustannie wzrasta. Firmy coraz chętniej zatrudniają specjalistów, którzy zajmują się przeprowadzeniem procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych pracowników o wymaganych przez pracodawców kompetencjach. Daje je Psychologia – studia we WSiIZ.
Psychologia w zarządzaniu
CENNI PRACOWNICY
U pracowników HR, za najbardziej wartościową cechę uznaje się nie tylko umiejętność profesjonalnego przeprowadzenia rekrutacji, ale także dalszego kształtowania ścieżek rozwoju zatrudnionych pracowników, dzięki którym wzmacniają kompetencje.
Psychologia w zarządzaniu
PRAWDZIWI LIDERZY
Psychologia w zarządzaniu to kierunek pozwalający na aktywne kształtowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijania predyspozycji zarządczych, które przekładają się na budowanie sieci kontaktów zawodowych.
Psychologia w zarządzaniu
Dlaczego warto studiować Psychologię w zarządzaniu we WSIiZ?
01
Rozwój osobisty
Ogólnopolskie konkursy, granty ministerialne, publikacje artykułów w monografiach, czasopismach i na stronach internetowych, wymiana doświadczeń podczas konferencji i szkoleń – to tylko wybrane możliwości, które oferuje licencjat z kierunku Psychologia w zarządzaniu we WSIiZ.  W czasie studiów studenci mogą wziąć także udział w 40-godzinnej Szkole Letniej Kompetencji Interpersonalnych, zdobyć Certyfikat Warsztatów Kompetencyjnych, Certyfikat zewnętrzny FRIS® – STYLE MYŚLENIA czy Certyfikat zewnętrzny DISC D3.
02
Certyfikowane szkolenia
Jak najlepiej potwierdzić wiedzę i zdobyte umiejętności? Licznymi certyfikatami! Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu to możliwość zdobycia tych o zasięgu międzynarodowym, w tym: ECDL, TELC – The European Language Certificate oraz LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications.
03
Praktyki w biznesie
Możesz zdobywać nowe umiejętności lub doskonalić te, które posiadasz, podczas praktyk i staży w agencjach doradztwa zawodowego, działach personalnych, HR i marketingowych w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz w agencjach reklamowych i agencjach badań rynku i konsumenta.
04
Dwa w jednym
Uzupełnij wykształcenie psychologiczne o niezbędne aspekty związane z dziedziną zarządzania. Dzięki tak silnemu duetowi zdobędziesz kompetencje personalne, które przełożą się na sprawną współpracę i komunikację z kandydatami i pracownikami.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne pracownie:
Psychologia w zarządzaniu
 • Etyka w psychologii
 • Podstawy zarządzania
 • Marketing
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie konfliktem
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Andrzej Rozmus

dr hab., prof. WSIiZ

Andrzej Rozmus

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dyrektor Instytutu Analiz Edukacji.

Barbara Przywara

dr

Barbara Przywara

Prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Olga Kurek-Ochmańska

dr

Olga Kurek-Ochmańska

Kierownik sekcji ds. innowacji dydaktycznych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych.
Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji.

Agata Ziemiakowicz

mgr

Agata Ziemiakowicz

Psycholog, Project Manager, koordynator projektów międzynarodowych, Pracownik Akademickiego Centrum Rozwoju i Psychoterapii WSiZ

Barbara Bilska

mgr

Barbara Bilska

HR Manager | HR Business Partner dla działu IT w Centralnej Europie w Deloitte.

Dorota Dominik

mgr

Dorota Dominik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagog, pedagog leczniczy, zawodowy mediator (Lista mediatorów stałych Prezesa SO w Rzeszowie), biegły sądowy ds.pedagogiki i spraw opiekuńczych (rodzinnych). W latach 1994-2011 dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie.

Jan Gosztyła

mgr

Jan Gosztyła
Katarzyna Sowa

mgr

Katarzyna Sowa
Magdalena Winiarska-Kopacz

mgr

Magdalena Winiarska-Kopacz

Absolwentka SGH w Warszawie oraz Studium Pedagogicznego SGH. Ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w działach personalnych w branży IT i produkcyjnej. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA

Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Psychologia w zarządzaniu dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Psychologia w zarządzaniu

Trener
w biznesie

Zdobądź wiedzę i opanuj umiejętności kształtowania kompetencji pracowników z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi doskonalenia zawodowego. Realizuj i nadzoruj efektywną politykę szkoleniową w firmie. Inspiruj pracowników do samokształcenia, doskonalenia umiejętności i rozwijania kompetencji wymaganych na rynku pracy.

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia
reklamy i sprzedaży

Zdobądź wiedzę i opanuj umiejętności prowadzenia badań marketingowych – ilościowych i jakościowych z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi. Realizuj i nadzoruj skuteczną politykę budowania wizerunku firmy. Wykorzystuj wyniki pomiarów neurofizjologicznych i mechanizmów psychologicznych do kształtowania zachowań konsumenckich.

Zarządzanie zasobami ludzkimi odrębna ścieżka kształcenia
Na odrębnej ścieżce kształcenia, przedmioty specjalnościowe będziesz realizować już od I semestru studiów.
Psychologia w zarządzaniu
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Specjalista ds. kadr
 • Konsultant kadry menedżerskiej
 • Doradca kadry menedżerskiej
 • Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników
 • Key Account Manager
 • Headhunter
 • Coach ds. doskonalenia i rozwoju
Studia I stopnia
Psychologia w zarządzaniu
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
760 zł
Tryb stacjonarny
700 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Psychologia w zarządzaniu
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Psychologia w zarządzaniu
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem.
Psychologia w zarządzaniu
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Psychologia w zarządzaniu
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Psychologia w zarządzaniu
Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content