W II turze rekrutacji ten kierunek dostępny jest wyłącznie w trybie NIESTACJONARNYM.
Aplikuj do 30 września!

Studia I stopnia

Psychologia w zarządzaniu

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

WSIiZ Rzeszów – psychologia w zarządzaniu, jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Psychologia w zarządzaniu

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zostań brakującym i najistotniejszym elementem rynkowej układanki. Miej realny wpływ na proces rekrutacji zatrudniania przyszłej kadry ekspertów i badaj zachowania konsumentów na rynku.
Psychologia w zarządzaniu
HUMAN RESOURCES
Zapotrzebowanie na pracowników w działach zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich nieustannie wzrasta. Firmy coraz chętniej zatrudniają specjalistów, którzy zajmują się przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego pracowników o wymaganych przez pracodawców kompetencjach. Daje je psychologia – studia we WSiIZ.
Psychologia w zarządzaniu
CENNI PRACOWNICY
U pracowników HR, za najbardziej wartościową cechę uznaje się nie tylko umiejętność profesjonalnego przeprowadzenia rekrutacji, ale także dalszego kształtowania ścieżek rozwoju zatrudnionych pracowników, dzięki którym wzmacniają kompetencje.
Psychologia w zarządzaniu
PRAWDZIWI LIDERZY
Psychologia licencjat to kierunek pozwalający na aktywne kształtowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijania predyspozycji zarządczych, które przekładają się na budowanie sieci kontaktów zawodowych.
Psychologia w zarządzaniu
Dlaczego warto studiować psychologię w zarządzaniu we WSIiZ?
01
Rozwój osobisty
Ogólnopolskie konkursy, granty ministerialne, publikacje artykułów w monografiach, czasopismach i na stronach internetowych, wymiana doświadczeń podczas konferencji i szkoleń – to tylko wybrane możliwości, które oferuje licencjat psychologia we WSIiZ. W czasie studiów studenci mogą wziąć także udział w 40-godzinnej Szkole Letniej Kompetencji Interpersonalnych, zdobyć Certyfikat Warsztatów Kompetencyjnych, Certyfikat zewnętrzny FRIS® – STYLE MYŚLENIA czy Certyfikat zewnętrzny DISC D3.
02
Certyfikowane szkolenia
Jak najlepiej potwierdzić wiedzę i zdobyte umiejętności? Licznymi certyfikatami! Studia psychologia to możliwość zdobycia tych o zasięgu międzynarodowym, w tym: ECDL, TELC – The European Language Certificate oraz LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications.
03
Praktyki w biznesie
Możesz zdobywać nowe umiejętności, lub doskonalić te, które posiadasz, podczas praktyk i staży w agencjach doradztwa zawodowego, działach personalnych, HR i marketingowych w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz w agencjach reklamowych i agencjach badań rynku i konsumenta.
04
Dwa w jednym
Uzupełnij wykształcenie psychologiczne o niezbędne aspekty związane z dziedziną zarządzania. Dzięki tak silnemu duetowi zdobędziesz kompetencje rekruterskie, które przełożą się na sprawną komunikację z przyszłymi kandydatami.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Psychologia w zarządzaniu
 • Etyka w psychologii
 • Podstawy zarządzania
 • Marketing
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Statystyka i komputerowa analiza danych
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie konfliktem
Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Psychologia w zarządzaniu dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na dwóch atrakcyjnych specjalnościach.
Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Przygotuj, nadzoruj i prowadź efektywną politykę personalną w firmie. Wpływaj na inspirację pracowników, co przełoży się na sukces finansowy firmy.

Psychologia w zarządzaniu

Zachowania
konsumenckie

Prowadź badania marketingowe – ilościowe i jakościowe z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi. Wykorzystuj wyniki pomiarów neurofizjologicznych i mechanizmów psychologicznych do kształtowania zachowań konsumenckich.

Psychologia w zarządzaniu
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Specjalista ds. kadr
 • Konsultant kadry menedżerskiej
 • Doradca kadry menedżerskiej
 • Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników
 • Key Account Manager
 • Headhunter
 • Coach ds. doskonalenia i rozwoju
Studia I stopnia
Psychologia w zarządzaniu
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
560 zł
Tryb stacjonarny
490 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2021
Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Psychologia w zarządzaniu
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Psychologia w zarządzaniu
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów).
Psychologia w zarządzaniu
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Psychologia w zarządzaniu
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Psychologia w zarządzaniu