Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/24.

Studia I stopnia

Psychologia w zarządzaniu

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

WSIiZ Rzeszów – psychologia w zarządzaniu, jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Psychologia w zarządzaniu

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zostań brakującym i najistotniejszym elementem rynkowej układanki. Miej realny wpływ na proces rekrutacji zatrudniania przyszłej kadry ekspertów i badaj zachowania konsumentów na rynku.
Psychologia w zarządzaniu
HUMAN RESOURCES
Zapotrzebowanie na pracowników w działach zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich nieustannie wzrasta. Firmy coraz chętniej zatrudniają specjalistów, którzy zajmują się przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego pracowników o wymaganych przez pracodawców kompetencjach. Daje je psychologia – studia we WSiIZ.
Psychologia w zarządzaniu
CENNI PRACOWNICY
U pracowników HR, za najbardziej wartościową cechę uznaje się nie tylko umiejętność profesjonalnego przeprowadzenia rekrutacji, ale także dalszego kształtowania ścieżek rozwoju zatrudnionych pracowników, dzięki którym wzmacniają kompetencje.
Psychologia w zarządzaniu
PRAWDZIWI LIDERZY
Psychologia licencjat to kierunek pozwalający na aktywne kształtowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijania predyspozycji zarządczych, które przekładają się na budowanie sieci kontaktów zawodowych.
Psychologia w zarządzaniu
Dlaczego warto studiować psychologię w zarządzaniu we WSIiZ?
01
Rozwój osobisty
Ogólnopolskie konkursy, granty ministerialne, publikacje artykułów w monografiach, czasopismach i na stronach internetowych, wymiana doświadczeń podczas konferencji i szkoleń – to tylko wybrane możliwości, które oferuje licencjat psychologia we WSIiZ. W czasie studiów studenci mogą wziąć także udział w 40-godzinnej Szkole Letniej Kompetencji Interpersonalnych, zdobyć Certyfikat Warsztatów Kompetencyjnych, Certyfikat zewnętrzny FRIS® – STYLE MYŚLENIA czy Certyfikat zewnętrzny DISC D3.
02
Certyfikowane szkolenia
Jak najlepiej potwierdzić wiedzę i zdobyte umiejętności? Licznymi certyfikatami! Studia psychologia to możliwość zdobycia tych o zasięgu międzynarodowym, w tym: ECDL, TELC – The European Language Certificate oraz LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications.
03
Praktyki w biznesie
Możesz zdobywać nowe umiejętności, lub doskonalić te, które posiadasz, podczas praktyk i staży w agencjach doradztwa zawodowego, działach personalnych, HR i marketingowych w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz w agencjach reklamowych i agencjach badań rynku i konsumenta.
04
Dwa w jednym
Uzupełnij wykształcenie psychologiczne o niezbędne aspekty związane z dziedziną zarządzania. Dzięki tak silnemu duetowi zdobędziesz kompetencje rekruterskie, które przełożą się na sprawną komunikację z przyszłymi kandydatami.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Psychologia w zarządzaniu
 • Etyka w psychologii
 • Podstawy zarządzania
 • Marketing
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Statystyka i komputerowa analiza danych
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie konfliktem
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Andrzej Rozmus

dr hab., prof. WSIiZ

Andrzej Rozmus

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dyrektor Instytutu Analiz Edukacji.

Barbara Przywara

dr

Barbara Przywara

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.
Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Olga Kurek-Ochmańska

dr

Olga Kurek-Ochmańska

Kierownik sekcji ds. innowacji dydaktycznych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych.
Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji.

Agata Ziemiakowicz

mgr

Agata Ziemiakowicz

Psycholog, Project Manager, koordynator projektów międzynarodowych, Pracownik Akademickiego Centrum Rozwoju i Psychoterapii WSiZ

Barbara Bilska

mgr

Barbara Bilska

HR Manager | HR Business Partner dla działu IT w Centralnej Europie w Deloitte.

Barbara Rozmus

mgr

Barbara Rozmus

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener i psychoterapeuta. Kierownik Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii WSIiZ.

Dorota Dominik

mgr

Dorota Dominik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagog, pedagog leczniczy, zawodowy mediator (Lista mediatorów stałych Prezesa SO w Rzeszowie), biegły sądowy ds.pedagogiki i spraw opiekuńczych (rodzinnych). W latach 1994-2011 dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie.

Magdalena Czyżewska

mgr

Magdalena Czyżewska

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Asystent w Katedrze Zarządzania.

Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Psychologia w zarządzaniu dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie
personelem (HR)

Zdobądź wiedzę i opanuj umiejętności dotyczące ekonomicznych, społecznych i kulturowych aspektów zarządzania personelem. Realizuj i nadzoruj efektywną politykę personalną w firmie. Inspiruj pracowników i buduj efektywne zespoły pracownicze, co przełoży się na sukces finansowy firmy.

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia
reklamy i sprzedaży

Zdobądź wiedzę i opanuj umiejętności prowadzenia badań marketingowych – ilościowych i jakościowych z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi. Realizuj i nadzoruj skuteczną politykę budowania wizerunku firmy. Wykorzystuj wyniki pomiarów neurofizjologicznych i mechanizmów psychologicznych do kształtowania zachowań konsumenckich.

Psychologia w zarządzaniu

Trener
w biznesie

Zdobądź wiedzę i opanuj umiejętności kształtowania kompetencji pracowników z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi doskonalenia zawodowego. Realizuj i nadzoruj efektywną politykę szkoleniową w firmie. Inspiruj pracowników do samokształcenia, doskonalenia umiejętności i rozwijania kompetencji wymaganych na rynku pracy.

Psychologia w zarządzaniu
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Specjalista ds. kadr
 • Konsultant kadry menedżerskiej
 • Doradca kadry menedżerskiej
 • Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników
 • Key Account Manager
 • Headhunter
 • Coach ds. doskonalenia i rozwoju
Studia I stopnia
Psychologia w zarządzaniu
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
720 zł
Tryb stacjonarny
660 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Psychologia w zarządzaniu
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Psychologia w zarządzaniu
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem.
Psychologia w zarządzaniu
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Psychologia w zarządzaniu
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Psychologia w zarządzaniu
Skip to content