Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński

Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej. Odbył liczne staże i pobyty szkoleniowe w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich krajowych oraz zagranicznych, m.in. w Szwajcarii (Zurych), Niemczech (Heidelberg), Wielkiej Brytanii (Londyn, Leeds) i USA (Boston). Problematyka patologii zwyrodnieniowej stawu biodrowego oraz kolanowego i skuteczności stosowanych zabiegów protezoplastyk, oprócz badań nad metabolizmem kości (osteoporozy), jest jednym z głównych obszarów zainteresowań kliniczno-naukowych. Promotor licznych przewodów doktorskich, patron dwu zakończonych habilitacji, autor wielu oryginalnych publikacji naukowych, współautor patentów urządzeń rehabilitacyjnych. Recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich, prac habilitacyjnych i kilkukrotnie w postępowaniach o nadaniu tytułu profesora, jako ekspert (superrecenzent) oraz w postępowaniu o tytuł profesora w UCLAF, California, USA. Od roku 1999 regularnie opracowuje recenzje dla czasopisma Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja, a na zaproszenie ocenia prace dla czasopisma Annales of Agricultural and Environmental Medicine.

 

Prowadzone przedmioty:

Anatomia, Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, Fizjoterapia kliniczna w geriatrii z elementami psychiatrii, Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii, Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021