BIP WSIiZ

Mgr Ewa Nowak-Koprowicz

Asystent w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2006 roku.

Magister zarządzania i marketingu (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania i Marketingu, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lizbona, Portugalia, rok 2005).

Jest koordynatorką Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie  oraz ponadregionalnej kampanii edukacyjnej Lekcja na 12 gwiazdek (wcześniej współpracowała z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej/Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej/Enterprise Europe Network przy WSIiZ w Rzeszowie, ambasadorka platformy EPALE w Polsce w 2017 roku). W zakresie zainteresowań zawodowych współpracę z sieciami informacji europejskiej łączy z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, w tym realizacją szkoleń w zakresie: zarządzania stresem, zarządzania sobą w czasie, profesjonalnej obsługi klienta, employer branding ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury. 

 

 • Europejski Rok na Rzecz Rozwoju w kontekście polskiej polityki rozwojowej, Kwartalnik Edukacyjny, 2015.
 • Parlament Europejski – zanurzenie w kulturze [w:]  Kultura w Europie – Podkarpacie w kulturze, red. Ewa Nowak-Koprowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów 2014, s. 6-22.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia – stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego [w:] Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, red. naukowa Ewa Nowak-Koprowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Rzeszów 2013, 7-34, s. 82;
 • Ewa Nowak-Koprowicz (red. naukowy), Natalia Białek, Dominik Łazarz, Iwona Serafin, Katarzyna Stępak, Prawa obywatelskie – Moje prawa. Scenariusze warsztatów w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Rzeszów, 2013, s. 289.;
 • Działaj. Reaguj. Decyduj. Wybory 2014, scenariusz warsztatu [w:] Scenariusze spotkań edukacyjnych dla sieci RODM przygotowane na zlecenie MSZ, red.  naukowa Ewa Nowak-Koprowicz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013, s. 38 z 205;
 • Materiały do nauczania o Unii Europejskiej. Źródła informacji. Pakiet dla nauczyciela, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, 2013, s. 12.
 • Wpływ Rady Europy na politykę kulturalną państw członkowskich. Przykład Polski [w:] Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, (red.) W. Gizicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s.234-251.
 • Polska prezydencja w odniesieniu do sektora MSP. Wybór dokonań, Biuletyn Euro Info, luty (131) 2012, ISSN 1505-781X, s.20-21.
 • I, Culture Orchestra – pierwsza „instytucja” Partnerstwa Wschodniego, „Znacznie” – ZNZE WSIiZ 1/2011 (13), s.50-67.
 • Zmiany w funkcjonowaniu lokalnych punktów kultury po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej [w:] Polska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej: rozczarowania czy spełnione nadzieje?, (red.) J. Mazur-Łuczak, M.J.Łuczak, R. Suchocka, WSNHiD, Poznań 2011, s.230-236
 • Twórcza gorączka – koncepcja domów literatury w Europie, „Znacznie” – ZNZE WSIiZ 3/2009 (11), ISSN 1896-3420, s. 106-124.
 • Socjologia Organizacji, Kurs Distance Learning, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Publikacja Multimedialna nt. Dialogu Międzykulturowego w ramach projektu „Unia Europejska z klimatem 2008″
 • Розвиваємо ЦЄІ. З досвіду польських Центрів європейської інформації, Fundacja Batorego, współautor
 • Próby regulacji lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej. Zarys problematyki, „Znacznie” – ZNZE WSIiZ 3/2007 (5), ISSN 1896-3420, s. 58-78.

Prowadzone przedmioty:

Kierowanie zespołami ludzkimi, Zachowania organizacyjne

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Ewa Nowak-Koprowicz
Katedra Zarządzania
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Rzeszowie
e-mail: enowak@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 143
tel. 17/ 866 13 05


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021, pok. RA143:

25.10.20 – godz. 11:45-12:30
03.11.20 – godz. 9:00-9:45
09.11.20 – godz. 9:00-9:45
14.11.20 – godz. 9:45-10:30
23.11.20 – godz. 9:00-9:45
07.12.20 – godz. 9:00-9:45
18.01.21 – godz. 9:00-9:45
23.01.21 – godz. 11:45-12:30
01.02.21 – godz. 9:00-9:45
06.02.21 – godz. 12:45-13:30

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content