BIP WSIiZ

Mgr Ewa Nowak-Koprowicz

Asystent w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2006 roku.

Magister zarządzania i marketingu (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania i Marketingu, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lizbona, Portugalia, rok 2005).

Jest koordynatorką Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie  oraz ponadregionalnej kampanii edukacyjnej Lekcja na 12 gwiazdek (wcześniej współpracowała z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej/Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej/Enterprise Europe Network przy WSIiZ w Rzeszowie, ambasadorka platformy EPALE w Polsce w 2017 roku). W zakresie zainteresowań zawodowych współpracę z sieciami informacji europejskiej łączy z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, w tym realizacją szkoleń w zakresie: zarządzania stresem, zarządzania sobą w czasie, profesjonalnej obsługi klienta, employer branding ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury. 

 

 • Europejski Rok na Rzecz Rozwoju w kontekście polskiej polityki rozwojowej, Kwartalnik Edukacyjny, 2015.
 • Parlament Europejski – zanurzenie w kulturze [w:]  Kultura w Europie – Podkarpacie w kulturze, red. Ewa Nowak-Koprowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów 2014, s. 6-22.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia – stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego [w:] Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, red. naukowa Ewa Nowak-Koprowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Rzeszów 2013, 7-34, s. 82;
 • Ewa Nowak-Koprowicz (red. naukowy), Natalia Białek, Dominik Łazarz, Iwona Serafin, Katarzyna Stępak, Prawa obywatelskie – Moje prawa. Scenariusze warsztatów w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Rzeszów, 2013, s. 289.;
 • Działaj. Reaguj. Decyduj. Wybory 2014, scenariusz warsztatu [w:] Scenariusze spotkań edukacyjnych dla sieci RODM przygotowane na zlecenie MSZ, red.  naukowa Ewa Nowak-Koprowicz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013, s. 38 z 205;
 • Materiały do nauczania o Unii Europejskiej. Źródła informacji. Pakiet dla nauczyciela, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, 2013, s. 12.
 • Wpływ Rady Europy na politykę kulturalną państw członkowskich. Przykład Polski [w:] Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, (red.) W. Gizicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s.234-251.
 • Polska prezydencja w odniesieniu do sektora MSP. Wybór dokonań, Biuletyn Euro Info, luty (131) 2012, ISSN 1505-781X, s.20-21.
 • I, Culture Orchestra – pierwsza „instytucja” Partnerstwa Wschodniego, „Znacznie” – ZNZE WSIiZ 1/2011 (13), s.50-67.
 • Zmiany w funkcjonowaniu lokalnych punktów kultury po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej [w:] Polska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej: rozczarowania czy spełnione nadzieje?, (red.) J. Mazur-Łuczak, M.J.Łuczak, R. Suchocka, WSNHiD, Poznań 2011, s.230-236
 • Twórcza gorączka – koncepcja domów literatury w Europie, „Znacznie” – ZNZE WSIiZ 3/2009 (11), ISSN 1896-3420, s. 106-124.
 • Socjologia Organizacji, Kurs Distance Learning, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Publikacja Multimedialna nt. Dialogu Międzykulturowego w ramach projektu „Unia Europejska z klimatem 2008″
 • Розвиваємо ЦЄІ. З досвіду польських Центрів європейської інформації, Fundacja Batorego, współautor
 • Próby regulacji lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej. Zarys problematyki, „Znacznie” – ZNZE WSIiZ 3/2007 (5), ISSN 1896-3420, s. 58-78.

Prowadzone przedmioty:

Kierowanie zespołami ludzkimi, Zachowania organizacyjne

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Ewa Nowak-Koprowicz
Katedra Zarządzania
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Rzeszowie
e-mail: enowak@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 143
tel. 17/ 866 13 05


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021, pok. RA143:

25.10.20 – godz. 11:45-12:30
03.11.20 – godz. 9:00-9:45
09.11.20 – godz. 9:00-9:45
14.11.20 – godz. 9:45-10:30
23.11.20 – godz. 9:00-9:45
07.12.20 – godz. 9:00-9:45
18.01.21 – godz. 9:00-9:45
23.01.21 – godz. 11:45-12:30
01.02.21 – godz. 9:00-9:45
06.02.21 – godz. 12:45-13:30

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content