BIP WSIiZ

Dr hab. Wojciech Koch

Wykładowca Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i zarządzania w Rzeszowie

Wykłady dla studentów WSIiZ prowadzi od 2019 roku.

Dr habilitowany nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, rok 2019), specjalista bromatolog, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, magister farmacji (Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, rok 2007)

Jego zainteresowania naukowe to: chemia żywności, badanie substancji nieodżywczych w racjach pokarmowych oraz produktach spożywczych z zastosowaniem metod chromatograficznych i spektroskopowych, ocena produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analitycznych i chemometrycznych.

Od roku 2021 Kierownik Zakładu Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W roku 2013 odbył 3-miesięczny staż naukowy w Tokushima Bunri University (Japonia) u prof. Yoshinoriego Asakawy.

W wolnym czasie interesuje się: sportem (piłka nożna), podróżami, historią (zwłaszcza II Wojny Światowej).

 

ORCID: 0000-0001-8749-9657

Prowadzone przedmioty:

Dietetyka; Dietetyka pediatryczna i geriatryczna; Żywienie kliniczne

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt: wkoch@wsiz.edu.pl


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content