BIP WSIiZ

Mgr Artur Chmaj

Wykładowca w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Magister ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomii, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rok 1993).

Praktyk biznesu – trener, konsultant ekonomiczny, członek organów spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu oraz zarządzania finansami. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorczości akademickiej. Współautor i realizator projektów finansowanych ze środków UE. Członek Senatu WSIiZ. Nauczyciel akademicki od 1993 roku. 

 

 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Skrypt dla studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2002,
 • Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw na Podkarpaciu (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu (pod red. K. Kaszuby i R. Madzinovej), Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2012,
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranych sekcji przedsiębiorstw w woj. podkarpackim w latach 2004-2008. [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską (pod red. K. Kaszuby). Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Przedsiębiorstwa Rzeszowa w okresie integracji z Unią Europejską, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską (pod red. K. Kaszuby). Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010,
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako przykład regionalnego kreatora przedsiębiorczości. [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską (pod red. K. Kaszuby). Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Badania adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych – raport z badań, (współautorzy: Piotr Szymończyk i Krzysztof Kaszuba), Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Firmy Rzeszowa na początku XXI wieku, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki (pod red. R. Borowieckiego i A. Jakiego). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007,
 • Entrepreneurship, labour market and employment structure in post-industrial areas on the example of Tarnobrzeg Region in Podkarpacie, (współautor Elżbieta Nosal-Szczygieł), [w:] Basse-Normandie, Lazio, Podkarpacie – Regions of European Union. Comparative Analysis (pod red. K. Kaszuby). Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2007,
 • Firmy Rzeszowa na przełomie XX i XXI wieku, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Rzeszów dawny i współczesny (pod red. A. Szromnika i K. Kaszuby). Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2005,
 • Spółka pracownicza jako forma prywatyzacji, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Nowa konstytucja czy nowe Państwo? (pod red. A. Madery i T. Ślęzaka). Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2005
 • Sytuacja finansowa liderów eksportowych Podkarpacia, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa eksportowych liderów, [w:] Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej (pod red. K. Kaszuby), Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2000,
 • Instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce Południowo-Wschodniej (współautor Piotr Szymończyk), [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej (pod red. K. Jaremczuka), Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1999,
 • Wydatki cudzoziemców w Polsce w 1994 r. (współautor Piotr Szymończyk), [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XXII¸ UMCS, Lublin-Rzeszów 1997,
 • Analiza wybranych zjawisk w ruchu transgranicznym w 1995 r. [w:] Problemy regionalnej współpracy transgranicznej (pod red. J. Kitowskiego), UMCS, Lublin-Rzeszów 1996,
 • Weryfikacja wybranych modeli zależności między bezrobociem a poziomem cen i płac w warunkach polskich (współautor Krzysztof Mazur), [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XX, UMCS, Lublin-Rzeszów 1996,
 • Migracje transgraniczne w Południowo-Wschodniej Polsce, (współautor Piotr Szymończyk). [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Nr 139, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995,
 • O bezrobociu wśród młodzieży na przykładzie woj. rzeszowskiego. [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVIII, UMCS, Lublin-Rzeszów 1995
 • O wybranych aspektach ruchu transgranicznego w roku 1994, (współautor Piotr Szymończyk). [w:] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (pod red. T. Lijewskiego i J. Kitowskiego), UMCS, Warszawa- Rzeszów 1996,
 • Skutki przejścia do gospodarki rynkowej dla rynku pracy rejonu Mielca. [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, (pod red. J. Kitowskiego i Z. Zioło), UMCS, Warszawa-Kraków-Rzeszów 1994,
 • Ekonomiczne skutki czasu nie przepracowanego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie w latach 1990-1992, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVI, UMCS, Lublin-Rzeszów 1994,
 • Recenzja:Bowlin, J. Martin, D.Scott: Guide to Financial Analysis, Wyd. McGraw-Hill, USA, 1980, ss. 335, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVI, UMCS, Lublin-Rzeszów 1994
 • Recenzja:Sasin: Poradnik analityka. Analiza ekonomiczno – finansowa w praktyce z elementami diagnozy ekonomicznej i rachunku kalkulacyjnego. Agencja wydawnicza INTERFART, Łódź 1994, ss. 168. [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVIII, T.XVIII, UMCS, Lublin-Rzeszów 1995
 • Przekład na język angielski: Rozwój ekonomiczny, sytuacja na rynku pracy, migracje wewnętrzne i zagraniczne w województwie przemyskim oraz Migracje wewnętrzne w województwie przemyskim w latach 1975 – 1995 (autor J. Kitowski) na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (1996 r.).

Prowadzone przedmioty:

Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza i controlling, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym, Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Dokumenty finansowe i ich interpretacja, Rachunek efektywności inwestycji, Analiza finansowa i ekonomiczna projektu, Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji, Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Komentator wydarzeń gospodarczych w Polsce i na Świecie Polskiego Radia Rzeszów i TVP Rzeszów.

Komentator prasowy aktualności ekonomicznych – m. in. GC Nowiny, SuperNowości, VIP Biznes&Styl, Gazeta Wyborcza.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Artur Chmaj
Katedra Ekonomii i Finansów 
e-mail: achmaj@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Pok. RA 28
tel. 17/ 866 11 20

 


KONSULTACJE

Terminy konsultacji stacjonarnych dla studentów:

wtorki, godz. 12.00 – 13.00, pok. RA 28

czwartki, godz. 11.30 – 12.30, pok. RA 28

Konsultacje można zrealizować również drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez platformy Webex i Moodle.

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content