Dr Mirosława Braja

Kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Analityk z kilkunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach konkurencyjności oraz finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Prywatnie miłośniczka turystyki górskiej, dalszych i bliższych podróży, dobrej książki i kina, planuje wyprawę koleją transsyberyjską.

Własna firma atrakcyjną alternatywą dla pracy na etacie?

Niejeden z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał się nad założeniem własnego biznesu. Do tego kroku kieruje najczęściej chęć zrobienia czegoś „po swojemu”, chęć bycia „swoim własnym szefem”, albo rozwijanie własnego pomysłu na unikatowe innowacyjne rozwiązanie. Niezależnie od kierujących nami motywów, krok ten zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego nie każdy się na niego finalnie zdecyduje.

Czy Polacy są przedsiębiorczy?

O tym, jak chętnie podejmujemy działalność gospodarczą decyduje – poza indywidualnymi cechami – również szereg czynników społeczno-gospodarczych. Jak  wygląda sytuacja w Polsce? O aktywności w zakresie tworzenia nowych biznesów, a także o potencjale do tworzenia nowych przedsiębiorstw, wiele można wywnioskować na podstawie wskaźnika całkowitej aktywności przedsiębiorczej na wczesnym etapie rozwoju (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity – TEA). Wskaźnik ten obrazuje udział osób fizycznych w wieku produkcyjnym, które są aktywnie zaangażowane w tworzenie nowych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw w fazie początkowej, tj. do 42 miesięcy od utworzenia przedsiębiorstwa (właściciele – menedżerowie nowych przedsiębiorstw) [GI Global Dictionary].

Wskaźnik ten jest również ujmowany w Global Entrepreneurship Report, którego twórcy objęli badaniami w zakresie przedsiębiorczości 50 krajów świata – zarówno o wysokim, średnim jak i  niskim dochodzie. I, niestety, Polska wypada w tym zestawieniu  bardzo niekorzystnie. Wskaźnik TEA w naszym kraju oszacowano na 5%, co jest  jednym z najgorszych wyników w grupie krajów rozwiniętych, obok Japonii (5%) oraz Włoch (3%).

Studenci WSIiZ zamierzają rozwijać własne firmy

Wielu z nas słyszało o studentach, których przedsięwzięcia osiągnęły rynkowy sukces. Czy studenci WSIiZ są przedsiębiorczy i czy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, w marcu br. zespół w składzie dr Agata Gemzik-Salwach, dr Mirosława Braja i Dyr. Artur Chmaj przy udziale Dziekanów Kolegiów przygotował pierwszą pilotażową ankietę dla studentów, w której pytaliśmy m.in. o biznesowe plany studentów. Celem tego badania było przygotowanie wstępnej diagnozy potrzeb studentów w zakresie przedsiębiorczości, która z pewnością będzie wymagała w przyszłości pogłębienia i uszczegółowienia.

Badanie objęło zasięgiem wszystkich studentów WSIiZ i w zaledwie kilka dni na naszą ankietę odpowiedziało 365 osób, co jest znakomitym wynikiem. Najwięcej ankiet wypełnili studenci i studentki kosmetologii – aż 96.

Okazuje się, że blisko 32% studentów WSIiZ jest zdecydowanych na założenie własnej firmy, a ponad 6% już dziś prowadzi własną działalność gospodarczą. W ankietowanej grupie aż 48% studentów deklarowało, że rozważa założenie własnej działalności gospodarczej, ale jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji. Tylko 14% studentów zadeklarowało, że nie zamierza zakładać swojego biznesu.

Przygotuj się na najgorsze

Rozwijanie własnej firmy daje wiele satysfakcji, ale wymaga też dużo pracy i nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Statystyki są tu nieubłagane. Raporty dotyczące kondycji startupów wskazują, że 90% z nich upada, przy czym 2 z 10 upada w pierwszym roku działalności, zaś 5 z 10 – w pięciu pierwszych latach działalności [Startup Failure Rate: Ultimate Report]. Dlatego też rozważając podjęcie własnej działalności gospodarczej warto korzystać z wiedzy i doświadczenia innych. Dzięki temu możemy uniknąć wielu problemów i zminimalizować ryzyko upadku przedsiębiorstwa.

Jak zwiększyć szanse swojej firmy na rynku?

Ankietowani studenci WSIiZ chcą czerpać z doświadczenia i wiedzy innych osób. Tylko niespełna 12% ankietowanych studentów planujących lub rozważających stworzenie własnego biznesu deklarowało, że nie potrzebuje pomocy związanej z podejmowaniem działalności gospodarczej. Pozostali są zainteresowani różnego rodzaju wsparciem.

Ankietowani mieli możliwość wybrania kilku możliwości potrzebnego ich zdaniem wsparcia. Najczęściej studenci deklarowali, że potrzebują wsparcia w pozyskaniu środków finansowych na rozpoczęcie biznesu – taką odpowiedź wskazało aż 72% ankietowanych. Zdaniem studentów, ważne jest również wsparcie doraźne w zakładaniu działalności i prowadzeniu działalności gospodarczej – wskazało na nią 64% ankietowanych studentów. Aż 6 na 10 studentów wskazało, że potrzebuje/będzie potrzebowało pomocy w przygotowaniu biznesplanu. Relatywnie najmniej respondentów wskazało, że potrzebuje wsparcia finansowego (44% ankietowanych). Liczymy, że studenckie pomysły na biznes zmienią się w dochodowe i prężnie działające przedsiębiorstwa.