Inż. Maciej Woch

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przedsiębiorąca, który prywatnie swoje zainteresowania skupia w tematyce elektromobilności. Autor pracy dyplomowej „Przygotowanie infrastruktury drogowej powiatu bieszczadzkiego do elektromobilności” wyróżnionej w konkursie im. Prof. Jana Winieckiego. Obecnie student studiów II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego.

Elektromobilność – przyszłość czy teraźniejszość?

Elektryczny środek transportu

Samochody elektryczne, autobusy, rowery, hulajnogi oraz pojazdy wolnobieżne na dobre wpisały się w otaczający nas krajobraz. Od dobrych kilkunastu już lat przemieszczają się po europejskich drogach, gdzie każdego roku pokonują miliony kilometrów. Pojazdy zasilane energią elektryczną wzbudzają zainteresowanie różnych środowisk, branż, organizacji czy też osób fizycznych.

Stanowią o alternatywnym sposobie przemieszczania, który może wykorzystywać niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii elektrycznej do własnego zasilania, obniżając tym samym degradacyjny wpływ egzystencji człowieka na środowisko. Warto zadać sobie pytanie, „Czym jest tak naprawdę elektromobilność w kontekście transportu drogowego?” Pojęcie elektromobilności odnosi się nie tylko do samych pojazdów elektrycznych lecz także do infrastruktury, która jest niezbędna aby samochody zasilane energią elektryczną mogły poruszać się po drogach.

Elementy składowe stanowią stacje ładowania DC – prądem stałym oraz AC – prądem przemiennym, warsztaty specjalizujące się w naprawie samochodów elektrycznych, oznakowanie miejsc postojowych, przyłącza energetyczne zasilające stacje ładowania, zakłady produkujące ogniwa bateryjne oraz silniki elektryczne. Sprawnie działający transport przy użyciu pojazdów elektrycznych wymaga odpowiedniego nasycenia infrastruktury na danym obszarze, która będzie zapewniać wygodne i możliwe do realizacji przejazdy tego rodzaju pojazdami.

Analiza możliwości rozwoju na terenie powiatu bieszczadzkiego

Zainteresowanie tematyką elektromobilności skłoniło mnie do napisania pracy inżynierskiej, której tematem było „Przygotowanie infrastruktury drogowej powiatu bieszczadzkiego do elektromobilności”. Znajomość obszaru powiatu bieszczadzkiego, zagadnień związanych z elektromobilnością oraz doświadczenie z praktycznego użytkowania samochodów i pojazdów wolnobieżnych elektrycznych sprawiły, że chcąc popularyzować i rozwijać elektromobilność zdecydowałem się na tenże krok. W ramach pracy inżynierskiej przeprowadziłem analizę obecnego stanu infrastruktury drogowej, której częściowa modernizacja umożliwiłaby zainstalowanie stacji ładowania oraz stworzenia miejsc przyjaznych dla kierowców samochodów elektrycznych. Dalsze badania miały na celu zweryfikowanie wiedzy mieszkańców na temat zagadnień związanych z elektromobilnością oraz poznanie ich nastawienia i preferencji w stosunku do samochodów elektrycznych. Najważniejszym aspektem, który potencjalnie mógłby wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń mieszkańców terenu powiatu bieszczadzkiego i porzucenie swoich spalinowych samochodów na rzecz samochodów elektrycznych była niższa cena eksploatacji pojazdu elektrycznego.

Benefity wdrożenia elektromobilności

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców przeprowadziłem kalkulację kosztów zasilenia samochodu w energię niezbędną do przemieszczania. Założone ceny benzyny, oleju napędowego oraz energii elektrycznej w taryfie G11 uwzględnione zostały na miesiąc listopad 2021. Zużycie benzyny, oleju napędowego i energii elektrycznej przez samochody ustalone zostało na podstawie deklaracji producentów.

Przedstawione powyżej wyniki wskazują, że samochód elektryczny w każdym z segmentów pozwala na kilkukrotnie niższe koszty eksploatacji względem swoich spalinowych odpowiedników. Warto jednak zauważyć, że kluczowym zagadnieniem podnoszonym przez mieszkańców była konieczność budowy kompleksowej sieci stacji ładowania. Z pozoru uwagi mieszkańców wydają się być słuszne, gdyż zgodnie z tym, że stacje ładowania stanowią podstawowy element infrastrukturalny, teoretycznie bez ich udziału poruszanie się samochodem elektrycznym jest niemożliwe. Takie rozumienie tematu przez osoby mieszkające najczęściej w domach jednorodzinnych jest jednak błędne, gdyż każdy mieszkaniec mając w własnym domu przyłącz energii elektrycznej może z gniazda elektrycznego jedno lub trójfazowego ładować swój własny samochód.

Używanie samochodu elektrycznego w szczególności premiuje gospodarstwa domowe które posiadają własną działkę z domem, którą mogą rozbudować o instalację fotowoltaiczną. Tworząc ekosystem produkcji i konsumpcji energii elektrycznej możemy skutecznie bilansować jej zużycie. Niebagatelnym dla środowiska naturalnego jest sposób eksploatacji pojazdu elektrycznego. Bezemisyjny lokalnie transport przyczynia się do obniżenia sumarycznej ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery względem swojego spalinowego odpowiednika. Środowisko jest jedno, niepodzielne i niemalże niemożliwe do odtworzenia w związku z czym działania i sposoby komunikacji pozwalające ograniczyć lub spowolnić jego degradację to inwestycja, którą docenią przyszłe pokolenia.  Przeprowadzone w ramach wspominanej pracy inżynierskiej badanie, dotyczyło zmierzenia sumarycznej ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla przez samochody osobowe z poszczególnych segmentów. Założenia brzegowe obejmowały wartości CO2 emitowane do atmosfery przez samochody osobowe, zgodne z deklaracjami producentów. Ponadto w przypadku samochodów elektrycznych założono, że energia elektryczna pozyskiwana będzie z węgla kamiennego w związku z czym przyjęto wartość, że na każdą wyprodukowaną 1 kWh przypada 758 gram CO2.

Z rysunku wynika, że przy najbardziej niekorzystnym dla środowiska sposobie pozyskiwania energii elektrycznej poprzez spalanie węgla kamiennego istnieje możliwość obniżenia sumarycznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Oczywiście nie oznacza to, że należy dążyć do pozyskiwania w energii w sposób konwencjonalny bez wykorzystania OZE lecz pokazuje jak duży potencjał drzemie w wykorzystaniu do codziennych podróży samochodu elektrycznego w celu ograniczenia degradacji środowiska.

Elektryczna motoryzacja

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe przemawiają wyraźnie za elektryczną motoryzacją. Samochody elektryczne oraz innego rodzaju pojazdy zasilane bateryjnie istnieją już w ziemskim ekosystemie od pewnego czasu. Ich ciągły rozwój wynikający z ulepszania technologii daje możliwość alternatywnego sposobu przemieszczania. Będąc już dziś na zaawansowanym etapie ekspansji pozwala nam wdrożyć elektromobilność do własnego życia natychmiast, bez konieczności postrzegania jako barwna przyszłość „science fiction”…

Powyższy wpis nawiązuje do pracy dyplomowej, która nagrodzona została wyróżnieniem w konkursie na najlepszą pracę dyplomową im. Profesora Jana Winieckiego.