Już 24 i 25 maja br. w Centrum Edukacji Międzynarodowej odbędzie się XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, której celem jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

W ramach wydarzenia odbędzie się pięć paneli tematycznych, w których młodzi naukowcy zaprezentują 77 referatów:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu (moderator: dr inż. Sylwia Olszańska)
  • Innowacje technologiczne i IT (moderator: dr Marek Jaszuk)
  • Nauki medyczne i zdrowie (moderatorzy: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ oraz dr Marlena Krawczyk-Suszek)
  • Komunikacja marketingowa i nowe media (moderator: mgr Karolina Góraj)
  • Zrównoważony rozwój (moderatorki: dr Justyna Berniak-Woźny oraz mgr Ewa Nowak-Koprowicz)

W każdym panelu zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawszą prezentację. Najlepsze wystąpienie organizatorzy nagrodzą kartami prezentowymi do księgarni.

Podczas konferencji odbędą się też „Warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów”, przeprowadzone przez mgra Rafała Rydzewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopismach znajdujących się w wykazie MEiN: Financial Internet Quarterly (40 pkt.), Studia Humana (40 pkt.) oraz Soci@lCommunication (20 pkt.).

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu ” oraz na Facebooku konferencji.

Wydarzenie już po raz kolejny otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Panel „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” został objęty patronatem Europe Direct Rzeszów.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Marszałka Województwa Podkarpackiego.