U-Multirank stał się jednym z najpopularniejszych rankingów uczelni na świecie – w edycji rankingu na rok akademicki 2017/18 ewaluacji poddanych zostało prawie 1500 uczelni z 99 krajów świata.


U-Multirank jest specyficznym narzędziem, pozwalającym na porównywanie uczelni według rozmaitych kryteriów związanych z działalnością dydaktyczną i naukową.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedyną rzeszowską uczelnią notowaną w U-Multirank. Spośród polskich uczelni obok WSIiZ ewaluacji w rankingu poddane zostały m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ranking odnotowuje wyniki dla takich znanych uczelni zagranicznych jak słynny MIT- Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of Oxford, czy University of Cambridge.

Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące działalności badawczej uczelni, to w odniesieniu do wielu wskaźników WSIiZ został zakwalifikowany do tych samych bądź wyższych kategorii, co najlepsze polskie uczelnie i zagraniczne. Kategorię A uzyskał w kryteriach: Liczba pracowników po doktoracie; Liczba osiągnięć naukowych w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników ; Zewnętrzne przychody z badań. Kategorię B za Publikacje interdyscyplinarne.

W rezultacie zsumowania liczby punktów z poszczególnych wskaźników objętych rankingiem dla wszystkich polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zajmuje czwarte miejsce i znajduje się w najlepszych 20% uczelni w skumulowanym procencie wszystkich punktów z wszystkich uczelni.

Ze szczegółowymi wynikami U-Multirank 2017 można zapoznać się na stronie internetowej: www.umultirank.org