28 czerwca 2024 roku rozstrzygnięto piąty już konkurs w programie Erasmus + European Universities, w wyniku którego wyłoniono 14 nowych konsorcjów uniwersyteckich. Na listę Uniwersytetów Europejskich trafiło 9 polskich uczelni, a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest w tym gronie jedną z 3 uczelni niepublicznych. WSIiZ wraz z 8 innymi uczelniami będzie realizował projekt SUNRISE.

Inicjatywa Europejskich Uniwersytetów to flagowy program Unii Europejskiej w obszarze edukacji wyższej. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie tworzenia sieci (sojuszy) europejskich szkół wyższych, które współpracują w obszarze dydaktyki, mobilności studentów i kadry, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inicjowania wspólnych projektów badawczych, tworząc niejako wspólny „brand uniwersytecki”.

Projekt SUNRISE włączy WSIiZ do rodziny europejskich uniwersytetów zaangażowanych w krzewienie idei europejskich w kształceniu i w badaniach. Wraz z kilkunastoma uczelniami z Europy będziemy kształtować modelową współpracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w duchu zrównoważonego rozwoju. Beneficjentami projektu są studenci, pracownicy uczelni, ale także  otoczenie WSIiZ – podkreśla dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Prorektorka dodaje także: Wszystkich sojuszy uniwersyteckich jest obecnie w Unii Europejskiej 64, należą do nich 32 uczelnie z Polski. WSIiZ jest w tym gronie jedyną uczelnią z Podkarpacia, a także jedną z zaledwie 4 uczelni niepublicznych.

To znakomita wiadomość dla naszych studentów oraz kandydatów na studia. Ich nauka, jeszcze bardziej niż do tej pory, będzie czerpać z doświadczeń wielonarodowego grona dydaktyków i praktyków. Ogromna szansa wiąże się również z możliwościami zagranicznych praktyk oraz projektami badawczymi, realizowanymi w gronie naszych nowych europejskich partnerów – dodaje Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Kto tworzy i na czym polega projekt SUNRISE

W Sojuszu „Smaller (strategic) Universities Network for Regional Innovative and Sustainable Evolution – SUNRISE” uczestniczy 9 partnerów i w większości są to uczelnie techniczne z dużym doświadczeniem w programach badawczych, w tym w programie Horyzont Europa. Są to:

TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU – Ilmenau, Niemcy – LIDER;
EUROPEAN UNIVERSITY – Nikozja, Cypr;
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DE CASTELO – Viana de Castelo, Portugalia;
LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO – Bolzano, Włochy; 
MALARDALENS UNIVERSITET – Västerås, Szwecja;
UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE – Ancona, Włochy;
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE – Compiegne, Francja;
UNIVERZITET DZEMAL BIJEDIC U MOSTARU – Mostar, Bośnia i Herzegowina;
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE –  Polska.

Wśród partnerów lokalnych są między innymi Dolina Lotnicza, MARR Mielec, PCI, Project Management Institute oraz IT – Wirtualis sp. z o.o., a także ponad 50 innych instytucji i organizacji z całej Europy.

Główne działania w ramach projektu SUNRISE to:
– tworzenie wspólnych programów nauczania we współpracy z partnerami,
– współpraca w zakresie mobilności i praktyk studenckich,
– tworzenie oferty w ramach „lifelong learning”, w tym rozwój systemu mikropoświadczeń,
– wspólna platforma edukacyjna dla kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni partnerskich,
– współpraca w zakresie wspólnych projektów badawczych,
– wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem gospodarczym.

Mapa partnerów projektu
Partnerzy w projekcie SUNRISE

 Na czym polega idea Uniwersytetów Europejskich

W najnowszym piątym już konkursie położono nacisk na budowanie społeczności praktyków, która wzmocni synergię uczelni należących do sojuszy przez wymianę doświadczeń, wiedzy i modeli funkcjonowania. Każdy z nich otrzyma na realizację założonych celów ponad 14 mln euro na cztery lata. Od jesieni 2024 Uniwersytety Europejskie łączyć będą już 560 instytucji szkolnictwa wyższego z 35 krajów, a łączna liczba partnerów (w tym są m. in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, władze lokalne) wyniesie 2200.

Inicjatywa Uniwersytety Europejskie powstała w efekcie pomysłu prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Celem inicjatywy jest pobudzanie współpracy uczelni Starego Kontynentu, zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności szkolnictwa wyższego z Europy i promowanie w świecie europejskich wartości. Więcej o Uniwersytetach Europejskich: erasmusplus.org.pl