Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ, kierownik Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, wziął udział w konferencji „CREATIVITY: 1st World Congress of the Brazilian Academy of Philosophy in Honor of Newton da Costa 90th Birthday” w dniach 8-13 grudnia 2019 r. w Rio de Janeiro, podczas której zaprezentował dwa referaty pt. „Creativity of Unicellular Organisms” oraz „Archeology of Logic: Towards a Creative Methodology in the History of Logic”.

Dr Schumann wystąpił również jako organizator tej konferencji https://sites.google.com/view/creativity2019/org