W siedzibie Narodowego Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach odbyło się spotkanie inaugurujące projekt GreenCosmln. Uczestniczyły w nim pracowniczki Katedry Kosmetologii i Centrum Badań i Usług Biomedycznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem projektu jest stworzenie wielowymiarowej współpracy między środowiskiem akademickim a jednostkami komercyjnymi, w celu wprowadzenia proekologicznych rozwiązań w kosmetykach naturalnych.

22 marca 2024 r. mgr Paulina Lechwar z Katedry Kosmetologii i mgr Anna Lichtarska z Centrum Badań i Usług Biomedycznych WSIiZ uczestniczyły w spotkaniu inaugurującym projekt GreenCosmIn, realizowanym w ramach programu Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) – Staff Exchange (Horyzont Europa).

Spotkanie odbyło się w siedzibie Narodowego Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach i uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, tj. Narodowy Uniwersytet im. Kapodistriasa w Atenach, Uniwersytet Reims Champagne-Ardenne, Uniwersytet w Orleanie, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Polinezji Francuskiej, Wydział Nauk w Sfax, Mongolski Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ułan Bator, a także przedstawiciele firm PharmaGnose, ADSI – Austrian Drug Screening Institute, Phytowelt Green Technologies, NatExplore, Le Studium.

Założeniem projektu jest stworzenie wielowymiarowej współpracy między środowiskiem akademickim a jednostkami komercyjnymi, w celu wprowadzenia proekologicznych podejść eksploatowania i użytkowania naturalnych zasobów do kosmetyków naturalnych. Pozyskane zostaną surowce naturalne, które zostaną dokładnie przebadane, a finalnie także wprowadzone do konkretnego produktu. Projekt zapewnia również szkolenia i transfer wiedzy do krajów rozwijających się, takich jak Mongolia, Tunezja, Polinezja Francuska i odwrotnie.

Spotkanie w Atenach miało na celu oficjalne rozpoczęcie udziału w projekcie oraz zorganizowanie prac całego zespołu. Zostało podzielone na kilka części. Pierwsza polegała na przedstawieniu krótkiego opisu profilu naukowego i działalności partnerów. Następnie omówione zostały kwestie formalne i prawne dotyczące staży pracowników, zarządzanie projektem oraz danymi i metodami rozpowszechniania zebranych informacji. Dodatkowo przedstawiciele WSIiZ mieli możliwość zobaczenia zaplecza naukowego, w tym licznych laboratoriów badawczych. Ostatnia część obejmowała prezentacje i dyskusje na temat działalności badawczej, planu wdrożenia i kolaboracji między poszczególnymi jednostkami.

Etapy realizacji Projektu GreenCosmin można śledzić na bieżąco m. in. na portalu LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/greencosmin/about/